Pušten u rad jedinstveni softver za katastar Federacije BiH

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić i direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove  Željko Obradović svečano su danas pustili u rad jedinstveni softver za katastar FBiH “katastar.ba”, koji ima za cilj uspostavljanje standardizacije i jednoobrazan rad općinskih katastarskih ureda u FBiH, kao i formiranje centralne baze katastarskih podataka.

Implementacija softvera je finansirana iz Projekta registracije zemljišta (kreditna sredstva Svjetske banke) i budžetskih sredstava Vlade FBiH, putem Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, a izrada softvera koštala je 1.250.000 KM.

U okviru implementacije softvera izvršena je izrada softvera u skladu s postojećim pravnim propisima iz oblasti katastra, instalacija softvera sa obukom korisnika u 70 općinskih katastarskih ureda Federacije BiH, migracija (konverzija) podataka iz postojećih softvera u novi sistem (softver) i održavanje u periodu od 12 mjeseci.

Softver za katastar Federacije BiH podržava sve procese nad bazom podataka katastra nekretnina propisane Pravilnikom o bazi podataka katastra nekretnina (izrada, održavanje, distribucija i razmjena podataka, čuvanje, zaštita i arhiviranje baze podataka katastra nekretnina).

Uspostavljena je centralna baza katastarskih podataka Federacije BiH, koja se nalazi u Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove, i implementirane funkcionalnosti njenog ažuriranja s promjenama koje se provode u općinskim katastarskim uredima.

Uspostavom centralne baze katastarskih podataka Federacije BiH stvoreni su preduvjeti za prezentaciju podataka iz centralne baze na internetu (e-service).

Direktor Obradović je naglasio danas da je ovo softversko rješenje najbolje, ne samo u BiH, nego i u regiji, zasnovano je na najmodernijim tehnološkim procesima, a izradile su ga firme iz BiH  -“Gauss” iz Tuzle, “Geometrika” iz Gruda i “Ka-Gis” iz Sarajeva.

“Od danas svi građani mogu putem interneta dobiti informacije o svojoj nekretnini. Za sada su samo alfanumerički podaci, ali će do kraja godine njima biti pridruženi i grafički i geometrijski podaci o nekretnini i katastarskom planu čime bi bila dovršena priča o prikazivanju nekretnina putem interneta”, zaključio je Obradović.

Softver omogućava da se dođe do informacije, ali će se za službeni dokument i dalje morati otići u općinu gdje će se moći ovjeriti. U Federaciji BiH ima oko 4,5 miliona parcela i one su u bazi podataka, a 45 posto je u digitalnom sistemu.

Premijer Nikšić je danas je naglasio da ovakvi projekti doprinose stvaranju povoljnijeg poslovnog ambijenta za domaće i strane investitore, dodajući da ovim nisu riješeni svi problemi, te da će biti i netačnih podataka koji će se morati ispravljati.

“Ipak tehnologije će omogućiti lakši pristup podacima i ubrzavanje dobijanje podataka, a procedure će biti pojednostavljene, dok će i protok podataka između korisnika i ureda biti lakši”, pojasnio je Nikšić.

Na kraju je najavljeno da će 5. novembra u Sarajevu, u okviru najvećeg skupa za zemljišne registracije u regiji, biti otvoren i geo-portal Federalne geodetske uprave gdje će,  osim katastarskih podataka, korisnici moći ući u kartografske i druge podatke.

Fena

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close