Prva sjednica Upravnog odbora: Ubrzane aktivnosti na pomoći ugroženom stanovništvu

U sjedištu Federalne vlade u Sarajevu jučer je održana prva sjednica Upravnog odbora Fonda za potporu nastradalim područjima od prirodne nepogode na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine kojom je predsjedavao predsjednik Fonda i premijer FBiH Nermin Nikšić, koji je to po funkciji. Sjednici su prisustvovali članovi Adil Osmanović, Erdal Trhulj, Safudin Čengić, Petar Ćorluka, Mehmed Mustabašić i Sinan Husić, dok su ostali članovi bili opravdano odsutni.

U skladu sa svojim nadležnostima Upravni odbor Fonda je jučer utvrdio Prijedlog statuta Fonda kojim se sukladno zakonu uređuju pitanja koja se odnose na naziv i sjedište, djelatnost, organizaciju, ustrojstvo, tijela i upravljanje, imovinu, financijsko poslovanje, planiranje rada i poslovanje, raspoređivanje i korištenje sredstava, raspodjelu sredstava i njihovo knjigovodstveno vođenje, javnost rada i druga pitanja koja su od značaja za organizaciju i način rada Fonda za potporu nastradalim područjima od prirodne nepogode na teritoriji Federacije BiH.

Predviđeno je da tekst Prijedloga statuta već na današnjoj sjednici razmatra i usvoji Vlada FBiH čime bi se stekli uvjeti za imenovanje vršioca dužnosti direktora Fonda, koji bi preuzeo ulogu direktora Fonda u osnivanju s obavezom da obavi pripreme za početak rada Fonda i podnese prijavu za upis u sudski registar. Njegova obaveza je i predlaganje Pravilnika o radu, dok će ministarstvo pravde, sukladno zakonu o osnivanju federalnog fonda, sačiniti Poslovnik o radu Upravnog odbora Fonda.

Jučer je rečeno da će se pri donošenju Pravilnika o radu voditi računa o maksimalnoj racionalizaciji administracije u aktivnostima u novoosnovanom Fondu. Iskazana je spremnost za efikasno i brzo djelovanje kako bi sredstva kojima u ovom trenutku raspolaže Federacija BiH što prije bila u funkciji pomoći ugroženom stanovništvu.

Inače djelatnost Fonda je prikupljanje i distribucija financijskih sredstava za pomoć nastradalim područjima na teritoriji Federacije, poticanje i financiranje pripreme, provedbe i razvoja programa, projekata i sličnih aktivnosti u saniranju posljedica nastalih prirodnom nesrećom, a obavljat će i druge poslove u svezi s financiranjem potreba namijenjenih za otklanjanje i ublažavanje posljedica prirodne nesreće i pružanje pomoći fizičkim i pravnim osobama.

Osnivač Fonda je Federacija BiH, a osnivačka prava i dužnosti, uime Federacije, obavlja Vlada Federacije BiH.

www.magazinplus.eu – Vlada F BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close