Propala inicijativa o povećanju akciza

Radna grupa zadužena za izradu analize i prijedloga za povećanje akciza na pivo, cigarete i gorivo nije usaglasila prijedlog za povećanje akciza, ali je posao analiziranja završen i izvještaj proslijeđen Upravnom odboru UIo BiH, koji će  odlučiti kakav prijedlog uputiti Vijeću ministara BiH, izvještavas sarajevsko Oslobođenje.

Jedinstvenog rješenja nema, jer je došlo do neslaganja među članovima radne grupe iz Federacije BiH i Republike Srpske, iako je zamišljeno da sve prođe glatko s obzirom na to da su zajedničku inicijativu uputili entitetski premijeri Željka Cvijanović i Fadil Novalić.
– Federalno ministarstvo finansija ne slaže se sa inicijativom premijera u pogledu promjena stopa indirektnih poreza, čime je inicijativa propala, s obzirom na propisani način glasanja na Upravnom odboru. UO može predlagati Vijeću ministara BiH izmjenu stopa pod uslovom da ministri finansija države, FBiH i RS budu saglasni za promjene stopa indirektnih poreza, navodi Oslobođenje pozivajući se na izvore u radnoj grupi.

Radna grupa se usaglasila samo u pogledu povećanja putarine za autoputeve sa 0,10 na 0,20 KM po litru goriva, te u vezi sa povećanjem akcize na lož ulje na iznos koji važi za dizel-gorivo i za povećanje akciza na gas koji se koristi kao pogon za motorna vozila.

Ostali prijedlozi iz inicijative, koji se odnose na propisivanje psoebne akcize na pivo u iznosu od 0,15 KM po litru za finansiranje zdravstva i posebne akcize na cigarete u iznosu od 7,5 KM za 1.000 komada (0,15 KM po kutiji cigareta od 20 komada) za finansiranje zdravstva, nisu prihvaćeni.

– Potpuno su oprečni satavovi iz Federacije u odnosu na stavove iz RS-a u pogledu raspodjele prihoda od akciza. Predstavnici RS-a prihvataju inicijativu o tome da se promijeni način raspodjele prihoda od indirektnih poreza. dok predstavnik FBiH smatra da bi prihvaćena inicijativa bila štetna po prihode Federacije i da bi ona narušila i ugrozila uspostavljeni sistem raspodjele, navodi Oslobođenje.
Prijedlog premijera Novalića i Cvijanovićeve da se prikupljenim novcem finansira zdravstvo i to iz budžeta države.
Time se urušava sistem i eksperti to ne prihvataju, pa su dali prijedlog da entiteti to finansiraju iz svig dijela prihoda, što opet oni ne prihvataju.
Iz istog razloga ekspertima je neprihvatljiv i prijedlog povećanja akciza na pivo.

Oslobođenje

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close