Projekt IPATECH donosi veliku korist za mala i srednja preduzeća

Projekt IPATECH implementira se u okviru drugog poziva programa prekogranične suradnje u području Adriatika – IPA CBC ADRIATIC, koji financira EU sredstvima instrumenta za predpristupnu pomoć IPA. Ovaj projekt proistekao je iz nužnosti zajedničkih strategija, alata i mogućnosti za promidžbu istraživanja i inovacije u poljoprivredno- prehrambenom sektoru. Implementacija projekta traje 30 mjeseci (oktobar 2012 – mart 2015).

Opći cilj projekta je jačanje istraživanja i inovacija u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, kako bi se doprinijelo konkurentnosti i jačanju područja Adriatika, kroz gospodarsku, socijalnu i institucionalna suradnju. Projekt treba da rezultira poboljšanjem istraživačkih kapaciteta i kooperacije u području Adriatika, kroz povećanje nivoa sposobnosti, poticanje transfera inovacija i stvaranje trans nacionalne mreže između poduzetničkih, institucionalnih, akademskih i istraživačkih sektora, uglavnom promocijom zajedničkih aktivnosti.

Projekt  u partnerstvu implementira devet organizacija iz pet država: Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče (BiH); Agricultural Research Council (Italija); Rural Development Association (Italija); Hrvatska gospodarska komora (Split – Hrvatska); Albanian Development Fund (Albanija); AZRRI-Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin (Hrvatska); EC business innovation center of Epirus (Grčka); AULEDA- Local Economical Development Agency (Albanija) i University of Teramo-department of food science (Italija).

„IPATECH projekt doprinijet će bržem razvoju poljoprivredno-prehrambenog sektora, koji je u većini zemalja područja Adriatika opterećen mnogim problemima. Posebno u BiH ovaj sektor karakteriziraju obiteljska poljoprivredna gazdinstva, koja se susreću s mnogo problema posebno u domenu proizvodnje finalnih proizvoda i razvoja novih proizvoda, zbog nedostatka pristupačnih, adekvatnih financijskih sredstava i  nedostataka unutarnjih kapaciteta. Ovaj projekt će omogućiti malim proizvođačima da unaprijede svoje proizvodnje i proizvode nove proizvode sa većom dodanom vrijednošću korištenjem mini proizvodnih linija, prijenosom znanja i iskustava partnera u uvođenju inovativnosti u procese proizvodnje te stvaranjem inicijativa za kreiranje mreža izvrsnosti. Unapređenje ovog sektora doprinijet će poboljšanju ekonomskog razvoja područja Adriatika“, kazala je za eKapija.ba Tea Samardžić-Memčić iz Udruge poduzetnika i poslodavaca Žepče (UPIP Žepče).

Projekt je trenutno u devetom mjesecu implementacije i do sada je uspostavljen tim za implementaciju projekta, usvojen akcioni plan za projekt i komunikaciona strategija, uspostavljen panel eksperata, panel za kontrolu kvaliteta i upravni odbor projekta, definirane su ciljne grupe. Izrađena je i web stranica projekta (www.ipatechproject.eu)

Ciljne grupe projekta su domaćinstva, mikro, mala i srednja poduzeća iz ruralnog područja, a definirani stakeholderi/zainteresirane strane: lokalne i regionalne javne institucije; univerziteti, istraživački centri; privatne organizacije uključene u inovativne tehnologije; lokalne akcione grupe (LAG-ovi); udruženja proizvođača.

Veliku korist od ovog projekta će imati mala i srednja preduzeća, koja će biti direktno uključena u njegovu implementaciju.

„Korist za MSP se ogleda u jačanju kapaciteta projektnih partnera za uvođenje inovativnosti u proizvodnju i prijenos dobrih praksi iz EU. Korist MSP će imati i korištenjem mini proizvodnih linija za preradu voća i povrća koje će biti nabavljane u okviru ovog projekta. Uspostavljeni inovacioni centri će biti polazna točka za razvoj MSP iz poljoprivredno-prehrambenog sektora, gdje će korisnicima usluga na jednom mjestu biti dostupne informacije o potrebama tržišta, stanju uvođenja inovativnosti u proizvodnje, korist od novih proizvoda i tehnologija koje su drugi implementirali i sl.“, kažu iz UPIP-a Žepče.

U okviru projekta bit će uspostavljanje transnacionalna mreža između javnih i privatnih tijela u području implementacije projekta, s ciljem bržeg protoka informacija, podataka i iskustava u istraživanju i inovacijama u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, a uključivat će relevantne aktere iz ukupnog lanaca vrijednosti ovog sektora iz svih država koje učestvuju u implementaciji ovog projekta.

U okviru IPATECH-a biće uspostavljeni i IT alati, koji su vrlo bitni za uspješnu realizaciju i održivost ovog projekta, jer se projekt implementira u pet različitih država, a ovi alati služe kao mehanizam komunikacije sa širom javnosti i stakeholderima.

„Pored web portal projekta na kome se nalaze sve informacije o projektu, implementaciji projektnih aktivnosti, primjeri dobre prakse, u izradi je i Agrofood platforma, kao IPATECH inovativni alat, koja će bit sastavni dio web portala. Ova platforma će sadržavati portfolio modula o agrofood inovacijama, čiji je naglasak na simuliranim prezentacijama koje će koristiti treneri pri izvođenju radionica za jačanje kapaciteta ciljne grupe i stakeholdera“, objašnjava Samardžić-Memčić.

Mini proizvodne linije koje će se instalirati u okviru ovog projekta poslužit će za proizvodnju gotovih proizvoda i testiranje mogućnosti proizvodnje novih proizvoda. Svaki od projektnih partnera nabavit će mini proizvodne linije sukladno potrebama njihove ciljne grupe. Nabavit će se mini proizvodne linije za proizvodnju sira, proizvodnju džemova, sokova, proizvodnju maslinovog ulja… Mini proizvodne linije bit će sastavni dio inovacijskih centara. Ovakve linije neophodne su za male proizvođače, koji nemaju kapaciteta i potrebe za korištenje velikih preradbenih kapaciteta.

Pored toga biće uspostavljeni i agrofood inovacijski centri, koji imaju za cilj da pojačaju razvoj i konkurentnost aktera u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, kroz pružanje usluga koje se odnose na inovativnosti i inovacije.

„Ovi centri će služiti i kao polazne točke za umrežavanje i povezivanje svih aktera u lancu vrijednosti kako bi se poboljšalo korištenje inovacija. Projektom je planirana uspostava tri inovaciona centra, i to u Italiji, Grčkoj i Hrvatskoj, ali UPIP Žepče, kao jedan o partnera je tražio da se uspostavi i četvrti centar u Žepču u okviru Agroinkubatora koji je u vlasništvu UPIP-a Žepče i koji djeluje kao infrastrukturna podrška razvoja agrobiznisa. Inovacioni centri bit će uspostavljeni u prvoj polovici 2014 godine“, kazala je Samardžić-Memčić.

A. Šulović

ekapija

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close