Projekt energetske efikasnosti u BiH od 32 miliona dolara

Federalna vlada je na posljednjoj sjednici usvojila Informaciju o aktivnostima na pripremi dijela projekta “Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini” koji se odnosi na Federaciju BiH, priopćeno je iz Ureda za informiranje Vlade FBiH.

Tim povodom, zaduženi su Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Federalno ministarstvo financija, Federalno ministarstvo zdravstva i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke da provedu sve nužne aktivnosti radi postizanja uvjeta za zaključivanje Ugovora o kreditu sa Svjetskom bankom radi implementacije ovog projekta. Ujedno, od predstavnika ovih, te Federalnog ministarstva okoliša i turizma oformljen je Upravni odbor projekta.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja dužno je da nastavi aktivnosti na pripremi projekta i na formiranju jedinice za njegovu implementaciju.
Inače, projekt “Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini” vrijedan je 32 miliona dolara, a njegov cilj je poboljšanje energetske efikasnosti u objektima javne namjene, u sektoru zdravstva i obrazovanja, u oba entiteta Bosne i Hercegovine.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close