BiHPrivreda

Proizvođači namještaja uputili zahtjeve Zvizdiću, Novaliću i Cvijanović i zaprijetili štrajkom

Proizvođači namještaja traže reakciju u pogledu snabdijevanja drvetom proizvođača namještaja, plaćanja visokih doprinosa i poreza, odlaska radno sposobnih ljudi u inostranstvo, te subvencioniranja novozaposlenih radnika u svrhu povećanja plaća.

Ne bude li adekvatnog odgovora iz Udruženja najavljuju štrajk upozorenja, navodi se u saopćenju za javnost Udruženja proizvođača namještaja.

U svom zahtjevu kojeg je još 6. augusta ove godine potpisao predsjednik Udruženja dr. sci. Damir Muhić proizvođači namještaja u BiH traže pet stvari.

1. Hitno usvajanje Odluke o uvođenju taksi na izvoz nižih faza prerađevina od drveta (Vijeće ministra BiH)
2. Hitno usvajanje Odluke o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata porijeklom iz državnih šuma (Vlada Federacije BiH);
3. Da država obezbijedi sredstva za subvencioniranje doprinosa za novouposlene radnike na 24 mjeseca, a da se plaćanje vrši kvartalno retroaktivno;
4. Smanjenje doprinosa u ovoj branši, kako bi bili konkurentni na svjetskom tržištu;
5. Rješavanje ključnog problema odlaska radno sposobnih ljudi u inostranstvo, (naročito iz razloga što ukoliko se ne zaustavi odlazak radne snage, poslodavci će biti prinuđeni smanjiti proizvodnju, a u najgorem slučaju i zatvarati firme).

U saopćenju za javnost Udruženja se navodi kako firme iz ovog sektora sve teže posluju, a najveći problem je snabdijevanje drvetom kao osnovnom sirovinom za rad. Ogromne količine oblovine i elemenata nižih faza prerade drveta se izvoze, tako da sve manje istih ostaje za domaće proizvođače namještaja.

“Mišljenja smo da je krajnje vrijeme da se aktivirate, pozabavite tematikom i u što kraćem roku ozbiljno pristupite rješavanju problema snabdijevanja proizvođača namještaja oblovinom i to u skladu sa Odlukom o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata porijeklom iz državnih šuma».

Na otežano poslovanje, kaže se dalje u saopćenju, utiču i dalje veliki doprinosi na plaće, te je neophodno da se što je prije moguće isti smanje, kako bi bili konkurentni na svjetskom tržištu. «Predlažemo da država obezbijedi sredstva za plaćanje doprinosa na plaće za novouposlene radnike na period do dvije godine, a da se plaćanje vrši kvartalno retroaktivno. Na taj način poslodavcima bi omogućili da povećaju plaće radnicima, što bi sve skupa uticalo na smanjenje odlaska radnika u inostranstvo tj. pomoglo bi da se radna snaga zadrži u državi.”

“Ističemo da smo spremni na sve vidove saradnje u cilju rješavanja navedenih pitanja, a ukoliko ne bude adekvatnog odgovora države, bit ćemo prinuđeni u najskorije vrijeme organizovati štrajk upozorenja”, navodi se između ostalog u zahtjevima Upravnog odbora Udruženja proizvođača namještaja.

Udruženje proizvođača namještaja osnovano je 2013. godine, a zastupa interese radnika i poslodavaca kompanija kao što su: Standard d.d. Ilijaš, MS&WOOD d.o.o. Fojnica, Jadrina d.d. Gračanica, Wood Team d.o.o. Ilijaš, Ambyenta d.o.o. Vitez, Secom d.o.o. Visoko, Tamex d.o.o. Busovača, Izazov d.o.o. Kalesija, Zaharex d.o.o. Srebrenik, Janj d.o.o. Donji Vakuf, Standard d.o.o. Prnjavor, Export city d.o.o. Prnjavor, Prevent Home d.o.o. Ključ, Oglavina d.o.o. Brčko, Luxor d.o.o. Turbe, Morea d.o.o. Kiseljak. Kompanije zapošljavaju više od 5.000 radnika, dok je vrijednost njihovog zajedničkog godišnjeg izvoza oko 300 miliona KM.

Klix
Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close