Proizvodi životinjskog porijekla iz BiH u EU tek 2014.

Naša zemlja sasvim sigurno do 1. jula ove godine, kada Hrvatska postaje punopravan član EU, neće moći izvoziti na ovo tržište.
Pod uslovom da sve bude idealno, BiH bi tek početkom 2014. godine mogla ispuniti standarde potrebne da se proizvodi životinjskog porijekla nađu na veoma zahtjevnom tržištu EU.
Naime, kompanije iz naše zemlje koje žele da izvoze ribu, mliječne proizvode, perad i jaja u EU moraju biti navedene u odgovarajućoj odluci Komisije. To podrazumijeva pozitivne nalaze revizije Ureda za životne namirnice i veterinarstvo Evropske komisije (FVO) i usvajanje plana praćenja od strane Europske komisije.
FVO neće davati saglasnost za izvoz preduzeća posebno, ali ocjenjivaće mogućnosti kontrole životnih namirnica u pogledu garantovanja standarda zdravstvene i veterinarske ispravnosti koji su ekvivalentni standardima EU na osnovu obilazaka određenih objekata, analize zakonskih propisa i njihove primjene u zemlji.
Ranija iskustva govore da izvoz određenog proizvoda treba da bude moguć u roku od šest mjeseci do godinu dana od dana završetka misije FVO-a u zemlji, ali pod uslovom da nalaz ove kontrole bude pozitivan. Ova misija u BiH još nije ni stigla.
Ljubomir Kalaba, direktor Ureda za veterinarstvo BiH, ne želi da licitira rokovima, ali naglašava da je zahtjev FVO-u za inspekciju poslan u decembru i to zato što se kasnilo sa donošenjem legislative koja je preduslov da bi se izvršila ova kontrola.
“Uradili smo ogroman posao, ali je činjenica da se kasni i da je to trebalo raditi ranijih godina. Zahtjev za kontrolu FVO-a poslali smo u decembru prošle godine i logično je da nas nema u njihovom godišnjem planu koji se pravi znatno ranije”, kazao je Kalaba i dodao da postoje naznake da će oni doći do aprila ove godine.
Kalaba još ističe da Ured za veterinarstvo čini sve kako bi se dobila pozitivna ocjena, a ukoliko bude ta pozitivna ocjena potrebno je učiniti sve da sva ta procedura prođe kroz njihove komisije.
Da podsjetimo, BiH nakon 1. jula 2013. godine neće moći da izvozi većinu proizvoda životinjskog porijekla u Hrvatsku zato što će ova zemlja biti punopravna članica EU u kojoj važe isključivo europski zakoni i standardi.
Trenutno pojedini proizvodi životinjskog porijekla koji potiču iz određenih objekata u BiH, a koji ne zadovoljavaju standarde EU mogu da se uvoze u Hrvatsku na osnovu privremene odluke hrvatskog ministra poljoprivrede. Ovaj izuzetak je uveden kako bi se održali tradicionalni trgovinski tokovi između Hrvatske i BiH.
Hrvatska je jedan od glavnih trgovinskih partnera i izvoznih tržišta BiH. Uvoz iz Hrvatske u 2010. godini iznosio je 15,12 posto ukupnog uvoza u BiH. Još bitnije, izvoz u Hrvatsku iste godine iznosio je 15,09 posto ukupnog izvoza iz BiH. Ukoliko situacija u BiH ostane nepromijenjena i nakon ulaska Hrvatske u EU, BiH će moći u Hrvatsku da izvozi samo ribu i sirovu kožu, odnosno jedina dva proizvoda za koja BiH trenutno ispunjava uslove.
Djelotvoran sistem kontrole životnih namirnica je neophodan za očuvanje zdravlja i zaštitu domaćih potrošača. Takođe, neophodan je da bi zemlja mogla garantirati ispravnost i kvalitet namirnica koje su u opticaju u međunarodnoj trgovini, kao ispunjenost domaćih uslova u pogledu kvaliteta uvoznih namirnica. Novo globalno okruženje u kome se odvija trgovina životnim namirnicama nameće velike obaveze i zemljama uvoznicima i zemljama izvoznicima, koje moraju jačati svoje sisteme kontrole i primjenjivati strategije za kontrolu životnih namirnica prema riziku.
Uslovi koje čije ispunjenje traži Europska komisija su da samo termički obrađeno mlijeko i proizvodi od termički obrađenog mlijeka se mogu uvoziti na tržište Europske unije. Također, samo Europska komisija može procijeniti prihvatljivi nivo termičke obrade uz odobravanje nacionalnog monitornig plana rezidua za mliječne proizvode. Mlijeko i mliječni proizvodi na ulazu u EU kontrolišu se na graničnim prijelazima s inspekcijskim službama gdje zvanični veterinari zemalja članica utvrđuju da li oni uspunjavaju sve uslove koji su propisani europskim propisima.

indikator.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close