Programske orjentacije novog reisu-l-uleme

Na sjednici Izbornog tijela za izbor reisu-l-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, 23. 09. 2012. godine, muftija tuzlanski Husein ef. Kavazović predstavio je osnovne tačke iz svog programa rada tokom obavljanja dužnosti reisu-l-uleme. S obzirom da je muftija tuzlanski dobio povjerenje izbornog tijela da u mandatnom periodu 2012-2019. obavlja dužnost reisu-l-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, stavljamo na uvid javnosti njegovo izlaganje:

„Euzubillahiminiš-šejtanir-radžim.
Bismillahir-rahmanir-rahim.
El-hamdu lillahi rabbil-alemin. Vel-akibetu lil-muttekin ve la udvane illaalez-zalimin.
Es-salatu ves-selamu ala sejjidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi edžmein.
Uzvišeni Allah kaže: „O vjernici, budite strpljivi i izdržljivi, na granicama bdijte i Allaha se bojte, da biste postigli ono što želite!“
Allahov poslanik Muhammed, a. s., rekao je: „Ostavljam vam dva dobra. Ako ih se budete čvrsto držali, nećete nikada zalutati: Allahovu knjigu i moj sunnet.“
Poštovani Reisul-ulema, poštovani zamjeniče Reisul-uleme, uvaženi predsjedniče Sabora, poštovani muftije, uvaženi članovi Izbornog tijela za izbor Reisul-uleme, cijenjeni gosti, braćo i sestre!
Es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

U svome izlaganju ću naglasiti neke dijelove iz Programa rada, kojeg ste mogli čitati. Program je sažetak Nacrta strategije razvoja Islamske zajednice, koju će, ako ovaj program dobije podršku Izbornog tijela, Rijaset cjelovito uraditi u roku koji će precizirati Sabor.
Najprije ću istaknuti nekoliko načela.
Misija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je da svojim ukupnim djelovanjem utječe na ispravno razumijevanje i življenje islama.
Islamska zajednica je samostalna i autonomna u svome radu.
Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini je neodvojivi dio Ummeta.
Rukovođenje Zajednicom se odvija na način međusobnog savjetovanja (ve emruhum šura bejnehum) i na temelju normativnosti, javnosti rada, stručnosti, ograničenosti mandata, te odgovornosti koja se odnosi na sve njene službenike bez izuzetka, uključujući i muftije i Reisul-ulemu.
Skladni odnosi među službenicima Islamske zajednice i saradnja među ustanovama pretpostavka su za njen uspješan rad.
Islamska zajednica će autonomno i kompetentno vršiti svoju misiju.
Trajno će voditi brigu o svim svojim organizacionim cjelinama, u skladu s važećim normativnim aktima.
Islamska zajednica će nastaviti da vodi brigu o džematima svojih članova u iseljeništvu.
Kao Zajednica autohtonih muslimana, preuzimat ćemo dio odgovornosti u predstavljanju islama u Evropi, uspostavljajući konstruktivnu saradnju s vjerskim institucijama drugih autohtonih muslimana, Turaka i Albanaca.
Islamska zajednica će posebno brinuti o povratku protjeranih u zavičaj.
Intenzivno će raditi na postizanju materijalne i finansijske samoodrživosti i poboljšanju uslova za rad službenika.

PODRUČJA I PRAVCI DJELOVANJA
Jačanje organizacionih kapaciteta

Sabor, kao najviše predstavničko i normativno tijelo Islamske zajednice, određuje strategiju i pravce razvoja i rada cjelokupne Zajednice. Planovi rada Sabora Islamske zajednice treba da budu koncipirani tako da normativno predvode i omogućavaju reforme i razvoj Zajednice.
Reisul-ulema svoje aktivnosti organizira na temelju plana kojeg usvaja Sabor Islamske zajednice, kojem on odgovara za svoj rad.

Vijeće muftija je savjetodavno tijelo kojim predsjedava Reisul-ulema i koje sudjeluje u artikuliranju glavnih pravaca u radu Zajednice.
Rijaset, kao najviši izvršni organ Islamske zajednice, treba da organizira, vodi, usmjerava i nadzire sve izvršne djelatnosti Zajednice.

On treba da bude koncipiran tako da ima veću operativnu efikasnost, a da članovi Rijaseta imaju resornu nadležnost i odgovornost za rad resora, te vremenski ograničen mandat. Rijaset će se, kao svojim najvažnijim područjima rada, baviti: organizacijom vjerskih poslova, sistemom obrazovanja, poslovima iz domena materijalno-finansijskog jačanja Islamske zajednice, administrativnim i pravnim pitanjima, pitanjima bošnjačke dijaspore, dijaloga i odnosima s inozemstvom.
Muftija je inokosni organ na nivou muftijstva. Broj službenika u uredima muftija treba da bude diferenciran prema složenosti pojedinih muftijstava.

Dostignuti nivo organizacije medžlisâ potrebno je unaprijediti i nastaviti njihovo jačanje, uvažavajući specifičnosti svakog medžlisa pojedinačno. Reorganizirane službe Rijaseta, kao i uredi muftija, bit će u mogućnosti više pomagati organima medžlisa u onim oblastima djelovanja u kojima oni nemaju potencijale da ih samostalno rješavaju.
Cijela struktura Islamske zajednice bit će fokusirana na to da doprinese što uspješnijem funkcioniranju džemata.

Posebnu brigu Islamska zajednica, kao cjelina, pokazat će prema opstojnosti i pretpostavkama za funkcioniranje ponovo uspostavljenih džemata u mjestima iz kojih su Bošnjaci protjerani tokom Agresije na Bosnu i Hercegovinu.

Normativna struktura

Neophodno je nastaviti aktivnosti na izradi platforme, a potom i novog Ustava Zajednice. Posebno je važno urediti odnose između organizacionih dijelova Islamske zajednice koji djeluju u različitim državno-pravnim okvirima na način koji će biti najpodesniji za svaki od tih dijelova i za Zajednicu u cjelini. Odmah potom neophodno je pristupiti normiranju svih oblasti djelovanja Islamske zajednice, sa ciljem da se afirmira važnost normi, a diskreciono odlučivanje svede na najmanju moguću mjeru.

Obrazovni sistem Islamske zajednice

Islamska zajednica treba da osigura preduslove za dalji razvoj i potrebne reforme svojih obrazovnih ustanova.

Najvažnije pitanje u ovom pogledu jeste obaveza da se obrazovni sistem Islamske zajednice tako postavi da se kod učenika i studenata razvija jedinstven osjećaj za misiju koju ima Islamska zajednica i svaki njen službenik, a potom i pripadnik.

Odgoj i edukacija

Islamska zajednica će sačiniti programe predškolskog odgoja i analizirati pretpostavke za osnivanje obdaništa.

Briga o mektebima, kao tradicionalnom obliku odgojno-obrazovnog djelovanja, prioritet je svih u Islamskoj zajednici, od imama i džematskog odbora do Reisul-uleme i Rijaseta.
Islamska zajednica će raditi temeljite i stručne analize pitanja vjeronauke u osnovnoj i srednjoj školi i na osnovu njih odlučivati o daljim aktivnostima.

Razvijat će se i posebni programi odgojno-obrazovnog rada s mladima.
Razvijat će se programi pozivanja džematlijki da se uključe u kreiranje procesa u Islamskoj zajednici i aktivno sudjeluju u njenim aktivnostima.

Socijalni programi

Islamska zajednica će razvijati sljedeće fondove:
a) Fond za pomoć siromašnim i potrebitim
b) Fond za stipendiranje učenika i studenata
c) Fond za pomoć penzionisanim imamima
d) Fond za pomoć povratnicima
e) Fond za stambeno zbrinjavanje imama i drugih službenika Islamske zajednice

Materijalno-finansijsko jačanje

Reorganizacijom institucija Islamske zajednice i reformom nadležnosti i djelatnosti potrebno je osigurati da Islamska zajednica na kraju ovog sedmogodišnjeg perioda bude materijalno bogatija i finansijski jača.

Obaveza razvoja, reformi i širenja aktivnosti Zajednice zahtijeva njezino finansijsko i materijalno jačanje, koje je moguće postići reorganizacijom postojećeg rada i inovacijama. Potrebno je razvijati i nove oblike ostvarivanja prihoda.

Islamska zajednica će pojačati aktivnosti na revitalizaciji, transformaciji i razvijanju kulture uvakufljenja kod nove generacije muslimana.

Ukupna poslovna djelatnost Zajednice bit će pažljivo planirana, vođena i nadzirana.
U zaključku ovog izlaganja želim naglasiti da je ovaj program izraz kontinuiteta i noviteta. Kao kandidat za ovu časnu i odgovornu dužnost, odlučan sam u pogledu nastavka onih poslova u Islamskoj zajednici koji su se pokazali uspješnim i u kojima su sudjelovali mnogi pregaoci među vama.
Istovremeno, neću oklijevati da otvorimo novu stranicu u onim područjima djelovanja Islamske zajednice za koja već postoji saglasnost ili se naknadno utvrdi da su nedovoljno kvalitetno organizirana.
Vjerujem da se uspjeh može postići timskim radom, harmoničnim međuljudskim odnosima i uključenošću svih intelektualnih kapaciteta Islamske zajednice.

Draga braćo i sestre.
Sada mi dozvolite da vam se neposrednije obratim.
Moja porodica stotinama godina revnosno živi islam i doprinosi razvoju i napretku uže i šire zajednice. Njena privrženost islamu u svim generacijama do danas je poznata i uvažena. Bili smo čestiti ljudi, izvršavali smo građanske obaveze, uvažavali opći red i branili svoje vrijednosti.
Članovi moje familije su bili direktno progonjeni zbog svog odnosa prema našoj vjeri. Nisu se uplašili, niti pokolebali. O našoj čvrstoj vezi s islamom svjedoče brojni imami i hafizi koje je iznjedrila moja familija.

Školovao sam se na Univerzitetu El-Azhar u Kairu, svjetskom simbolu obrazovanja, i završio studij iz područja šerijatskih nauka.

Sve vrijeme radim u Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini. Prošao sam nivoe od softe, imama, do muftije i člana Rijaseta. Poznajem strukturu i probleme Zajednice. Poznajem džemat i njegove potrebe i mogućnosti. Predstavnik sam kontinuiteta Zajednice posljednjih trideset godina.
Sarađivao sam, teže i lakše, s međunarodnom zajednicom, opredjeljujući se za najbolje i boreći se protiv loših rješenja.

Bio sam borac u rovu Armije Republike Bosne i Hercegovine. Taj period moga života ne bih ni za šta na svijetu zamijenio. Ponosan sam na sve nas, na generaciju kojoj je Allah podario čast da odbrani svoju zemlju Bosnu i Hercegovinu. Ponosan sam na časnu ulogu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na tom putu, na Reisul-ulemu, zamjenika Reisul-uleme, muftije, muderrise, glavne imame, imame, mualîme, predsjednike medžlisa i mutevelije, na džematlije i na sve naše muslimane. Šehidska krv je emanet i obaveza za sve nas.

Sarađivao sam s predstavnicima institucija naše domovine. Postigli smo mnogo i optimista sam.
Sarađivao sam sa članovima i predstavnicima drugih vjerskih zajednica. Život u našoj domovini nas upućuje na to.

Nastavit ću sve dobre poslove u Zajednici. Sarađivat ću sa svima koji izvršavaju svoje zadatke i savjetovati se u pitanjima vjere i poslovima Zajednice.
Nastojat ću da proširim prostor saradnje i dogovora i zahtijevati iskrenost u razgovoru i odnosima u Zajednici. Mijenjat ću prevladano i nefunkcionalno.
Donosit ću odluke i braniti naše vrijednosti.
Oslanjat ću se na Allaha Uzvišenog, u svemu jednak sa svima vama, a prvi po odgovornosti.
Bit ću rob Gospodara i poslužitelj potrebitoga.
Na samom kraju, svima vam se zahvaljujem. Neka nas Allah Uzvišeni vodi u našim odlukama i poslovima i neka nam dadne najbolja rješenja!
Ve ahiru davana enil-hamdulillahi rabbil-alemin!“

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close