Od 23.-30.10 u Visokom deratizacija

Na temelju Naredbe  Ministarstva zdravstva ZE DO kantona broj (Naredba broj 11-37-20510-1/2012 Ministarstva zdravstva od 26.09.2012.) o provođenju preventivne sistematske deratizacije ( jesenja faza) na području Zeničko-dobojskog kantona akcija u Visokom je planirana za period od 23.10. do 30.10.2012.

Načelnik općine Visoko je donio Naredbu o provođenju deratizacije na području općine Visoko u periodu od 23.10.-30.10.2012. (br. – 01-1423/12 od 13.10.2012.)

Deratizaciju organizuje  i sprovodi Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica .

Deratizacija kao stručna radnja za uništavanje štakora, miševa i ostalih glodara, ima nemjerljiv zdravstveni i ekonomski značaj.

Glodari su rezervoari ili prenosioci preko 30 uzročnika zaraunih bolesti, među kojima su:

SALMONELOZA, HEMORAGIČNA-MIŠJA GROZNICA, TRIHINELOZA, ANTRAKS, LEPTOSPIROZA, TULAREMIJA, BOTULIZAM, BJESNILO, KUGA , RAZNE RIKECIOZE i druge bolesti.

Preventivnom sistematskom deratizacijom će biti obuhvaćeni slijedeći objekti i površine:

1. Javne i zelene površine u pojasu naselja sa koncentrisanim stanovništvom (gradska naselja)
2. Obale površinskih vodotoka u gradskim i prigradskim zonama
3. Centralne deponije kao i nezvanična (neorganizovana) smetljišta u vangradskim naseljima.
4. Vaspitno-obrazovni i kulturni objekti I njihovi prostori
5. Objekti javnih zdravstvenih ustanova
6. Javne ustanove administrativnog karaktera
7. Individualne stambene zgrade u privatnom vlasništvu u užim zonama gradskih naselja
8. Vjerski objekti i groblja u gradskim zonama
9. Kanalizacione mreže sa šahtovima i izlivnim kolektorima
10. Objekti i površine javnih preduzeća i organizacija i svih fizičkih pravnih i ostalih lica uključujući sve uslužne djelatnosti
11. Stacionarni ibjekti i sredstva javnog saobračaja
12. Objekti za proizvodnju i promet živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe
13. Objekti za pružanje usluga javne higijene
14. Zajednički prostori stambenih zgrada

Troškove pod rednim brojem 1-8 snose Kanton i općine iz svojih budžeta.

Troškove pod rednim brojem 9-14 snose subjekti koji njima upravljaju.

www.magazinplus.eu – Dom Zdravlja

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close