BiHPrivreda

Prodaje se industrijski kompleks u Vitezu

Prodajom je obuhvaćena zemljišna parcela locirana u ulici Stjepana Radića površine 94.388.00 metara kvadratnih, sa objektima nekadašnjeg industrijskog kompleksa Impregnacija Holz.
Prodaja imovine izvršit će se usmenim javnim nadmetanjem. Na prvom ročištu za prodaju, ova nekretnina će biti dostupna za minimalno 481.823,96 KM odnosno iznos koji predstavlja jednu polovinu sudski utvrđene vrijednosti.

Kako je istaknuto u sudskom zaključku o prodaji, pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja prije nadmetanja uplate sredstva osiguranja u iznosu od 10.000,00 KM i dostave dokaz o uplati sredstava.

Više informacija o procesu prodaje na http://heta-asset-resolution.ba/bos/nekretnina-274.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close