BiHPrivreda

Privatizacija u FBiH: Do sada raskinuta 102 kupoprodajna ugovora

U postupku privatizacije u Federaciji BiH zbog neizvršenja obaveza do sada su raskinuta 102 kupoprodajna ugovora, što predstavlja nešto više od 8 posto od ukupnog broja ugovora.

Ovo se navodi u izvještaju Agencije za privatizaciju u FBiH o kontroli izvršenja obaveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije, koji je juče usvojila federalna Vlada.

Zaključno sa 31.12.2016. godine u postupku privatizacije državnog kapitala preduzeća zaključeno je 617 kupoprodajnih ugovora, a u postupku kupoprodaje imovine, dijelova ili udjela preduzeća i općinskih poslovnih prostora 647 ugovora.

Od ukupno 1.264 kupoprodajna ugovora, 1.067 ili 84,4 posto je izvršeno, a 77 ili 6,0 posto kupoprodajnih ugovora je aktivno i još je predmet kontrole. Zbog neizvršenja obaveza raskinuta su 102 kupoprodajna ugovora, a za 18 su u toku sudski postupci za raskid, navodi se u izvještaju.

Od 18 ugovora iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH izvršeno je 12 ugovora ili 66,67 posto. Obaveze investiranja (113,34 posto) i prijema novih radnika (124,99 posto) izvršene su u većem obimu od ugovorenog.

Kada je riječ o imovini, dijelovima ili udjelima preduzeća i općinskim poslovnim prostorima, od 647 ugovora sve obaveze izvršene su kod 579 ili 89,5 posto, navodi se, između ostalog, u informaciji Vlade FBiH.

Indikator

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close