Pristigle ponude za izgradnju poddionice Gorica – Bilješevo (tunel Vijenac)

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar obavještava javnost da je 14. februara 2013. godine u Mostaru u 14.15 sati izvršeno otvaranje ponuda za izgradnju dionice Drivuša – Kakanj, poddionica Gorica – Bilješevo (Faza II).

Ponude su predale slijedeće kompanije: JV: OHL ŽS a.d. Brno i Skladgradnja d.o.o. Split, JV: Hering d.d. Široki Brijeg, Trgošped d.o.o. Kakanj, Džekos d.o.o. Sarajevo i BH Konzorcij: Euroasfalt d.o.o. Sarajevo i GP ŽGP d.d. Sarajevo.

Tenderska komisija JP Autocese FBiH d.o.o. Mostar će u narednom periodu pristupiti detaljnoj evaluaciji pristiglih ponuda. Radi se o tenderu sa postkvalifikacijskom evaluacijom.

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar će analizirati kvalifikacijske i tehničke uslove ponude na osnovu čega će se donijeti odluka o najpovoljnijem ponuđaču.

Kriteriji tendera su određeni na način da su omogućili ravnopravan tretman domaćih kompanija.
Ovim su JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar omogućile da dvije od tri pristigle ponude budu BH kompanije.

www.magazinplus.eu – JP Autoceste

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close