Prijavi zlostavljanje online

Ministarstvo sigurnosti BiH i Komitet za obilježavanje Dana sigurnijeg interneta u BiH (SID Komitet BiH)  su u Sarajevu, razgovorom s učenicima Srednje zubotehničke škole, obilježili početak aktivnosti ”Dan sigurnijeg interneta” koji će biti realiziran u osnovnim i srednjim školama u BiH.  Dan sigurnijeg interneta (SID- Safer Internet Day) je međunarodna manifestacija na kojoj se upozorava na opasnosti od interneta te podsjeća na načine na koje je te opasnosti moguće uspješno ukloniti, naročito vezano uz djecu.

Tema ovogodišnjeg obilježavanja u cijeloj Evropi će biti on-line prava i odgovornosti pod sloganom ”Conect with Respect- Poveži se s poštovanjem”.

Obilježavanje ovog dana u BiH se realizuje u saradnji s Policijom Brčko Distrikta i udruženjem nastavnika i profesora informatike Kantona Sarajevo.

– Dan sigurnijeg interneta je samo povod da javno govorimo o problemu sigurnosti djece na internetu, kao i o rizicima koje nosi internet i druge komunikacijske tehnologije- kazao je državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima Samir Rizvo. BiH još  nema potpunu zaštitu djece kad je u pitanju internet sigurnost.

– Odsjek za borbu protiv trgovine ljudima već nekoliko godina radi na unapređenju zakonskih okvira i osposobljavanju policijskih agencija da adekvatno reaguju na krivična djela koja se tiču uznemiravanja putem interneta, posebno kada su žrtve djeca – dodao je Rizvo. U sklopu aktivnosti predstavljen je portal sigurnodijete.ba koji ima za cilj da prati i bilježi pojavu on-line nasilja širom BiH da bi se dala vidljivost ovom problemu koji naročito pogađa žene i djevojčice.

– Portal je primio oko 68 prijava o on-line uznemiravanju ili o bilo kojoj drugoj vrsti eksplicitnih sadržaja kojim su djeca bila izložena- istakla je menadžerica projekta ”Sveobuhvatan pristup rješavanju problema dječije pornografije u BiH” Amela Efendić. Veliki broj prijava se tiče novih fenomena kao što su ”cyber bullying” koji u bh. zakonodavstvu nisu adekvtno tretirani.

– Problem je što se ti fenomeni ne procesuiraju, nego ih agencije za provedbu zakona obrađuju da bi našli neku dodirnu tačku s mogučnošću procesuiranja u našim zakonima- dodala je Efendić. BiH je u novembru 2012.  potpisala konvenciju Vijeća Evrope o prevenciji zloupotrebe djece, koja bi treba stupiti na snagu 1. marta  i uskladiti bh. zakonodavstvo s međunarodnim zakonodavnim aktima.  Savjet za roditelje je, kako navodi Efendić, da se informatički opismene koliko i njihova djeca, te da na taj način uvide kako se koriste internetom, a ne da im brane jer je internet od velike koristi za učenje.

zenicablog

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close