Prezentiran Akcijski plan za djecu BiH 2015-2018.

Promocija Akcijskog plana za djecu Bosne i Hercegovine 2015-2018. i javna rasprava o nacrtima dva periodična izvještaja BiH o provedbi fakultativnih protokola uz Konvenciju UN o pravima djeteta organizirana je danas.

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac je kazala da je ovo treći Akcijski plan koji donosi Vijeće ministara BiH i koji realiziraju institucije BiH u cilju stvaranja što povoljnijih uslova za prava djeteta u BiH.

Po njenim riječima, politika ovog plana jeste da pokaže da je država BiH opredjeljenja za prava djeteta. Potpisnica je UN konvencije o pravima djeteta i dva fakultativna protokola uz ovu Konvenciju kao i drugih konvencija, odnosno međunarodnih instrumenata kojima se garantiraju i štite prava djeteta.

Ministrica Borovac navodi da sve ovo pokazuje iskrenu opredijeljenost, te da u tom pravcu BiH poduzima i potrebne mjere. Međutim, ističe, one još nisu dovoljne.

“Nismo zadovoljni sa stanjem primjene tih mjera od institucija entiteta pa i države kada je u pitanju zaštita dječjih prava, tako da će novim planom biti, prije svega, data inicijativa za stvaranje jednog okvirnog zakona u BiH kojim bi se regulirala prava djeteta, odnosno štitila dječja prava u BiH”, navodi ministrica Borovac.

Dodaje da bi se na taj način mnogo jednostavnije i kvalitetnije pratila UN konvencija o pravima djeteta kao i ostale konvencije, a ne bi dolazilo do različite primjene zavisno od entiteta, županija itd.

“Imamo u različitim područjima prava djeteta različite primjene, od dječjeg dodatka, socijalne zaštite, do zaštite kroz kazneno zakonodavstvo, zakone o socijalnoj zaštiti, zaštiti obitelji sa djecom…”, kazala je Borovac.

Po njenim riječima, cilj je i harmonizacija zakonodavstva u narednom razdoblju, što kvalitetnije i potpunije izvještavanje po obvezama i preporukama koje daju odbori za djecu.

Navela je da, ono što je problem u BiH, jeste neharmonizirano zakonodavstvo, „pa samim tim dolazi i do diskriminacije u ostvarivanju pojedinih prava djeteta kroz obrazovanje, socijalnu zaštitu…

Stručnjak za dječju zaštitu UNICEF-a za BiH Paolo Marchi je kazao da se u BiH još krše prava djece. Dodao je da je jako teško identificirati ona prava koja se krše zato što su ljudska prava i prava djece veoma povezana međusobno.

– Djeci su vrlo često uskraćeni pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na obrazovanje… – kazao je Marchi.

Smatra da su u BiH poboljšani i ojačani kapaciteti kada se radi o praćenju i izvještavanju o kršenju prava djece što predstavlja važan korak naprijed.

– Smatram da je Akcijski plan za djecu 2015-2018. u velikoj mjeri usmjeren na poboljšanje prava djece. U njemu su sadržane određene obaveze, određene aktivnosti i koraci ka poboljšanju kapaciteta potrebnih za bolju zaštitu dječjih prava. To predstavlja važan korak za budućnost, a UNICEF će podržavati i ohrabrivati vlasti i pružati im podršku u daljnjoj i boljoj realizaciji prava djece – kazao je Marchi.

Po njegovim riječima, posebno područje u kojem je potrebno da se situacija u BiH popravi odnosi se na prava djece s posebnim potrebama i djece iz romskih zajednica „koji su posebno ugroženi i čija prava se ne ostvaruju u mjeri u kojoj je to potrebno“.

Direktorica Save the children Andrea Žeravčić je kazala da izrada Akcijskog plana za djecu BiH predstavlja značajan korak i odgovor zvaničnih institucija, te prepoznavanje potrebe da se na sistematičan i strateški način adresira to pitanje.

“Očekujemo da ono što su propisane mjere zaista bude provedeno u lokalnim zajednicama i da ima konkretan utjecaj na djecu u lokalnim zajednicama”, kazala je Žeravčić.

IZVOR: Fena
AUTOR: Z.S.
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close