Prevent BH d.o.o. Visoko: Ugrožene nove investicije i radna mjesta

Nastavno na aktivnosti i dogovore u vezi sa realizacijom kupoprodajnog ugovora između KTK d.d. Visoko i Prevent BH d.o.o. Visoko, Prevent grupacija ovim putem izražava zabrinutost i nezadovoljstvo odnosom nadležnih organa i institucija u Visokom prema investitoru.

Činjenica je da Prevent već sedam mjeseci pokušava ostvariti  pravo na dio imovine u Topuzovom polju, koja mu zakonski pripada prema gore navedenom ugovoru, te je u nekoliko navrata zatražena i podrška nadležnih organa Općine Visoko i svih relevantnih subjekata. S tim u vezi, održano je više zajedničkih sastanaka na kojima su definirani zaključci, koji u konačnici nisu implementirani.Također,  dostavljene su brojne akte kojima smo pozivali firmu JKP Gradska Groblja na iseljenje. Prevent je u cilju rješavanja ovog pitanja stavio na raspolaganje vlastita sredstva i resurse.

Nažalost, zahtjevi i upozorenja Preventa do danas nisu rezultirali potpunim oslobađanjem objekta od strane JKP Gradska Groblja. Pored činjenice, da se ovim direktno ugrožava ugovor o privatizaciji te realizacija planiranih investicija u Visokom, dodatno zabrinjava nedostatak podrške institucija koje bi trebale štititi interese investitora.

Usljed takvog odnosa Prevent je u nemogućnosti završiti kompletnu rekonstrukciju objekta, te je u ovom momentu onemogućeno zasnivanje radnog odnosa sa 330 radnika i pokretanje novih projekata u Visokom.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close