Presude ispumpale iz budžeta 2,1 milion KM

Sudski sporovi koje su izgubile institucije BiH u prvoj polovini godine iz budžeta su izvukle 2,1 milion maraka, a većina predmeta došla je na naplatu u periodu od aprila do juna.

Izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH iz ove godine pokazuje da je od januara do kraja marta na osnovu pravosnažnih sudskih presuda budžet “olakšan” za 710.700 KM. Drugi kvartal bio je još nepovoljniji, pa je u tom periodu iznos odštete porastao na 2,1 milion KM.

Iako su troškovi na osnovu izgubljenih sporova za oko 386.000 KM manji u odnosu na isti period lani, parlamentarci upozoravaju da BiH godinama gubi milione maraka zbog neodgovornog poslovanja institucija. Naglašavaju da treba uraditi analizu da bi bili otkriveni uzroci izgubljenih sporova BiH i njenih institucija koje su najčešće tužene strane.

“Kasno je za komentar kada je novac već isplaćen, ali je vrijeme da budu analizirani razlozi zbog kojih je došlo do tih sporova”, kazala je poslanik u Parlamentu BiH Milica Marković.

Ona ističe da institucije moraju ispoštovati sudske presude i isplatiti odštetu, ali da se na tome ovaj problem ne može završiti a da niko prstom ne mrdne.

“Revizori i same institucije bi trebalo da povedu više računa o tome ko je u njihovim redovima prouzrokovao štetu i pod kojim okolnostima. Ako izostane analiza i ne budu otkriveni oni koji su napravili greške u koracima u institucijama, situacija će se beskrajno ponavljati. Imaćemo problem sve dok nema sankcija”, rekla je Markovićeva.

Sudeći prema procjenama iz okvirnog budžeta institucija BiH za period od 2016. do 2018. godine vlasti ne vjeruju da će situacija u vezi sa sudskim sporovima biti poboljšana. Za obaveze na osnovu sudskih presuda u ovoj godini su četiri budžetska korisnika planirala 1,28 miliona.

Za sljedeću godinu za dva korisnika rezervisan je 1,1 milion maraka. U nacrtu okvirnog budžeta institucija BiH troškovi za te namjene planirani su i u okviru direktnih transfera u iznosu od pet miliona KM, što je na nivou 2014, dok je za 2016. i 2017. godinu planirano čak po osam miliona KM.

Nalazi revizije iz prošle godine su pokazali da institucije BiH nisu efikasne u sprovođenju analiza i preduzimanju mjera koje će unaprijediti prakse rada, te spriječiti nastajanje novih sudskih sporova i stvaranje izdataka. Ocjena revizije je da institucije u većini slučajeva nisu preduzimale mjere koje će spriječiti sudsko rješavanje spora. Kod značajnog broja sudskih sporova nisu sprovedene analize s ciljem utvrđivanja uzroka spora, niti su preduzimane neophodne mjere.

Pravobranilaštvo BiH je lani imalo u radu 6.195 predmeta po svim osnovama, a u 2014. primljeno ih je 2.839. Najviše tužbi lani je stiglo protiv BiH, Ministarstva odbrane, Granične policije, Uprave za indirektno oporezivanje i Savjeta ministara. Vrijednost 2.910 parničnih sporova, koji su lani bili aktivni, premašuje milijardu maraka.

Izdaci na osnovu pravosnažnih presuda (miliona KM)

2012.          –        3,1

2013.          –        3,5

2014.          –        3,2

2015.          –        2,1 (šest mjeseci)

2016.          –        8 (planirano)

2017.          –        8 (planirano)

Glas Srpske

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close