Premije za osiguranje kredita u BiH bilježe osmostruki rast

Premije za osiguranje kredita u Bosni i Hercegovini zablježile su više nego osmostruki rast u 2012. godini, podaci su Agencije za nadzor osiguranja BiH, izvještava portal Indikator.ba.

U 2011. godini udio premije za osiguranje kredita iznosio je svega 353 hiljade KM da bi  se prošle godine ta brojka popela na 3,3 miliona KM. Ipak, iako je zabilježila značajan rast, ova vrsta osiguranja ima malo učešće u ukupnoj premiji osiguravatelja u BiH od 0,65 posto.

Sudeći prema ovim podacima, u BiH sve više počinje ovladavati praksa osiguranja kredita umjesto anagažovanja instituta jemaca.

U ovakvoj praksi polica osiguranja služi da banka može iz sredstava osiguranja naplatiti kredit ukoliko korisnik postane nesposoban da ga vrati (npr. zbog smrti, trajne nesposobnosti za rad i sl.). Također, u slučaju hipoteke, najčešće nekretnina koja se stavlja pod hipoteku mora biti osigurana.
Prilikom nesretnih slučajeva koji imaju za posljedicu gubitak te nekretnine (npr. požar) banka može naplatiti kredit iz sredstava osiguranja.

indikator

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close