AGRONET projekt: Dva miliona eura za stvaranje novih poslovnih prilika

Fondacija za održivi razvoj FBiH – OdRaz i AgroLink predstavili su projekt Agronet vrijedan dva miliona eura.

Agronet projekt implementira se u okviru IPA programa za jadransku prekograničnu saradnju. Cilj je homogenizirati jadransko područje i izraditi web platformu za umrežavanje i razmjenu informacija, proizvoda i usluga i stvarati nove poslovne prilike.

Ovim projektom uspostavit će se stalna mreža za logistiku, distribuciju i infrastrukturu u prehrambeno-prerađivačkoj industriji u jadranskoj regiji. Na ovaj način će se unaprijediti ekonomska saradnja, trgovina i povećati konkurentnost Albanije, BiH, Hrvatske Italije i Slovenije koje su učesnice u projektu Agronet.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović, kazao je da je ovo samo početak velikih aktivnosti, jer i Ministarstvo koje vodi ima niz sličnih projekata koji se ostvaruju preko Svjetske banke i agencija Ujedinjenih nacija.

Cilj je da se uklanjaju barijere u privređivanju i da jača konkurentnost BiH. Inače, konkurentnost BiH jedna je od najslabijih karika naše ekonomije. BiH se u svim anketama po pitanju konkurentnosti i barijerama u poslovanju nalazi na začelju”, upozorio je Šarović.

Zbog toga BiH treba povećati svoju konkurentnost, uklanjati carinske i necarinske barijere s kojima se susreću zaposleni u agroindustrijskom kompleksu. Ministarstvo će biti partner svim privrednicima u BiH, a posebno kada je u pitanju poljoprivredna proizvodnja, dodao je Šarović.

Ministar je komentirao ulazak Hrvatske u Evropsku uniju i posljedicama koje se već vide po pitanju izvoza bh. roba.

Godišnji obim razmjene roba između BiH i Hrvatske prelazi dvije milijarde eura. Poljoprivrednih proizvoda na bh. tržište Hrvatska plasira u vrijednosti 400 miliona eura. BiH izvozi u Hrvatsku više od 100 miliona eura hrane biljnog i životinjskog porijekla. Nakon što je Hrvatska postala punopravna članica EU, izvoz hrane iz BiH je veoma upitan“, naglasio je Šarović.

BiH ima i problem kako da povuče sredstva iz IPA fondova, jer nema političkog dogovora oko korištenja tih sredstava.

Šarović je pojasnio da zbog toga propadaju i mnogi projekti, a jedan koji je propao bio je vrijedan pet miliona eura.

AgroLink je centar za promociju izvoza i nudi informativne usluge u poljoprivredi preko web portala, usluga, savjetovanja i edukacije.

Sarajevski AgroLink strateški je opredijeljen izvozu iz BiH na tržište Evropske unije. Ova firma uspješno sarađuje sa svojim dobavljačima, te zajednički radi na unapređenju poljoprivredne proizvodnje, kontrole kvalitete, pakovanja do konačnog plasmana na tržište EU, istaknuto je na prezentaciji projekta Agronet.

Također, danas je predstavljen AGRONET web portal www.agronetadriatic.eu  koji je dizajniran kao „servisni centar“. Portal je „virtualno“ mjesto susreta za kompanije i ostale učesnike u mreži u jadranskoj regiji.

Inače, zemlje partneri koje učestvuju u realizaciji AGRONET projekta su Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Italija i Slovenija. Ukupna vrijednost projekta je 2.503.804,66 EUR. Projekat se realizira u sklopu IPA programa Jadranske prekogranične saradnje, a sufinansiran iz sredstava Evropske Unije.

Total budžet za Bosnu i Hercegovinu je 192.650,00 EUR, a vrijeme trajanja projekta je mart 2010. – novembar 2013. godine.

Uloga Bosne i Hercegovine

 • Bosna i Hercegovina kao partner na projektu zadužena za izradu i administraciju web platforme www.agronetadriatic.eu
 • Skeniranje malih i srednjih preduzeća u poljoprivredno-prehrambenoj industriji na području Hercegovine;
 • Skeniranje finansijskih institucija (banke, mikrokreditne organizacije, osiguravajuća društva, itd) za finansiranje poljoprivrede u BiH;
 • Skeniranje certifikacijskih kuća koje djeluju u Bosni i Hercegovini;
 • EU regulative/zahtjeva za izvoz poljoprivredo-prehrambenih  proizvoda na EU tržište;
 • Izrađena GAP analiza na bazi 40 poljoprivredno prehrambenih firmi sa područja Hercegovine;
 • Na bazi GAP analize za 40 poljoprivredno prehrambenih firmi osmišljen program edukacije kako bi se unaprijedilo znanje u ovom sektoru;
 • Rad na dizajnu i razvoju  AGRONET promotivne kampanje;
 • Umrežavanje BiH izvozno orjentisanih malih i srednjih preduzeća putem web platforme sa partnerima sa jadranskog područja;
 • Animiranje svih učesnika u logističko –distributivnom lancu da se uključe u AGRONET mrežu.

  Više informacija o firmama

  Fondacija za održivi razvoj Odraz – Obala Kulina bana 18

  Svjetska banka u BiH Sarajevo – Fra Andjela Zvizdovica 1/17/B toranj

  AgroLink d.o.o. Sarajevo – Džemala Bijedića br. 2

  Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Sarajevo – Musala 9

  European Commission Brussels – rue van Maerlant 18

  UN BiH Sarajevo – Zmaja od Bosne b.b

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close