M plusOglasiVisoko

Preliminarna rang lista za raspored taksivozila po taksistajalištima

Komisija za provođenje javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za raspored taksivozila na taksistajalištima na području općine Visoko za 2017. godinu, na osnovu člana 15. stav 1. Pravilnika o načinu korištenja, redu i radu na taksi stajalištima, rasporedu taksi vozila na taksi stajalištima i kriterijima za raspored taksi vozila na taksi stajalištima na području općine Visoko (objavljenom u Dnevnom listu “Oslobođenje” od 01.02.2017.godine) utvrđuje:

PRELIMINARNU RANG LISTU – raspored taksivozila za svako taksistajalište iz javnog poziva za 2017.godinu.

Na taksistajališta na osnovu bodovanja iz Osnovne rang liste raspoređeno je ukupno 57 taksivozila. Za taksiprevoznike koji imaju isti broj bodova, prednost na listi određena je prema starijem datumu registracije djelatnosti taksiprijevoza, u skladu sa članom 14. stav 4. Pravilnika.                                                                                                                                                                                                        Prijava Ahmić Husnije ne ispunjava uslov iz Javnog poziva i ista nije bodovana i rangirana u daljem   postupku.                                                                                                  Taksiprijevoznici koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, nalaze se na Osnovnoj rang listi, ali u skladu s utvrđenim ukupnim brojem taksivozila na području općine Visoko koji je ograničen i iznosi 57 nisu raspoređeni na taksistajalište na Preliminarnoj rang listi su: Hakulija Almir i Kapo Adnan.

Napominjemo da su podnosioci prijave na Javni poziv Rizvanović Muamer, Šehović Almedin, Hakulija Almir i Kapo Adnan imali jednak broj bodova, ali analogno odredbi člana 14. Pravilnika prednost na preliminarnoj rang listi određena je starijim datumom podnošenja zahtjeva za obavljanje taksi djelatnosti.

Pouka o pravnom lijeku – Na ovu Preliminarnu rang listu podnosioci zahtjeva mogu podnijeti Prigovor Općinskoj načelnici u roku od 8 dana od dana objavljivanja iste na web stranici i oglasnoj ploči Općine Visoko.

 

Komisija za provođenje javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za raspored taksivozila na taksistajalištima na području općine Visoko za 2017. godinu

visoko.gov.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close