Predstavnici USAID-a u Ministarstvu pravosuđa

Predstavnici USAID-a , Zlatko Osmanović, šef projekta i Muhamed Sušić, viši savjetnik za razvoj sektora pravosuđa, posjetili su danas Ministarstvo za pravosuđe i upravu ZDK i razgovarali sa ministricom Romanom Brkić o projektu razvoja sektora pravosuđa. Projekat je u završnoj fazi (traje do 14.07.2014. godine) pa su predstavnici USAID-a prezentirali dosada urađeno i  izrazili želju za nastavkom saradnje i plana za samoodrživost projekta.

Inače, cilj ovog projekta je da se smanji segmentiranost finansiranja pravosuđa, zatim da se uspostavi jednak pristup pravdi kroz donošenje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći na nivou BiH, i stvore pretpostavke za dobro koordiniran i rukovođen sektor pravosuđa. Uz to, jedan od ciljeva je i   poboljšanje koordinacije između Visokog sudskog i tužilačkog vijeća,te Federalnog i kantonalnih ministarstava pravosuđa. U okviru projekta planira se oformiti i Forum za zajedničku politiku te ponuditi na potpisivanje Memorandum o zajedničkoj saradnji.

Predstavnici USAID-a  izrazili su zadovoljstvo aktivnostima koje je  Ministarstvo pravosuđa i uprave ZDK provelo oko donošenja Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, a budući da je ovaj zakon posljedica intenziviranja i stvaranja sveobuhvatnog sistema besplatne pravne pomoći, gospoda Osmanović i Sušić  iskazali su spremnost da doniranjem informatičke opreme pomognu rad Zavoda za besplatnu pavnu pomoć.

Na ovom sastanku je takođe dogovoreno da se u narednom periodu organizuje zajednički sastanak predstavnika projekta i svih ministarstava pravosuđa kako bi se finalizirale sve aktivnosti ovog projekta.

www.magazinplus.eu – Press ZDK

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close