Predstavnici Samostalnog sindikata radnika rudnika F BiH u Federalnoj vladi

Federalni premijer Nermin Nikšić i generalni direktor JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Elvedin Grabovica susreli su se jučer, u sjedištu Federalne vlade u Sarajevu, s članovima Predsjedništva Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH na čelu s predsjednikom Sinanom Husićem. U sindikalnoj delegaciji su bili članovi Predsjedništva koji su istovremeno i predsjednici sindikalnih organizacija rudnika članica Koncerna EPBiH. Sastanku je prisustvovao i predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Ismet Bajramović.

Razgovaralo se o aktuelnoj problematici u rudnicima u Federaciji, na onome šta je urađeno od kada je 2009. godine uspostavljen Koncern Elektroprivrede BiH i šta raditi dalje da bi bila uspostavljena operativna, efikasna i učinkovita organizacija rada i proizvodnja.

Svi prisutni izrazili su podršku Vladi na tome što su se mnoga pitanja u određenim sredinama počela kvalitetno rješavati, jer su krenule investicije i nabavka mehanizacije i opreme s ciljem modernizacije rudnika i humanizacije rada, te da su na nivou Koncerna izjednačeni topli obrok i regres. Dosadašnja ulaganja za ove namjene u rudnicima iznose 130 miliona KM, dok je u fazi ugovaranja vrijednost od još 70 miliona KM.

I ovom prilikom predsjednik Husić je naglasio da će Sindikat nastaviti da pregovara u legalno izabranim institucijama u cilju zaštite prava rudara što je i na ovom primjeru potvrđeno kao jedini pravi uspješan put. Takvu vrstu saradnje očekuju i ubuduće kako bi rudari postigli u saradnji s Vladom što bolji proizvodni rezultat, a time i bolji standard. Ukazao je na problem potrebe zapošljavanja proizvodnih radnika, te ubrzanje nabavke neophodne opreme u rudnicima Kreka i Đurđevik.

Generalni direktor Elvedin Grabovica je rekao da će put za otvaranje više proizvodnih radnih mjesta biti mnogo realniji kada bude završeno prestrukturiranje unutar samih rudnika koji zapošljavaju veliki broj administrativnih radnika. Potrebno je sistemski unaprijediti organizaciju radnih mjesta, istakao je Grabovica i u tom smislu najavio veoma skoro sastanak direktora i uprava rudnika, kao i predstavnika sindikata na kojem će biti razmatrano i analizirano ovo pitanje.

Zahvalivši se rudarima na dosadašnjoj saradnji federalni premijer je još jednom naglasio da i dalje treba raditi na smanjenju javne potrošnje i neopravdano visokih primanja. Istakao je i potrebu donošenja seta antikoruptivnih zakona, kao i zakona o prekršajima koji između ostalog sankcionira rad na crno koji već četiri puta nije dobio potrebnu većinu u Parlamentu FBiH.

– Vlada Federacije će nastaviti da zajedno s vama radi na popravljanju položaja rudara i rudnika, kao što je to bilo i do sada. I pored teške situacije, podaci govore da je u Federaciji prošle godine rasla industrijska proizvodnja, povećan izvoz, a da je uvoz smanjen što možemo zahvaliti vašem angažmanu. Takvu saradnju nastavit ćemo i ubuduće – istakao je premijer Nikšić.

www.magazinplus.eu – Vlada F BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close