Predsjedavajući Skupštine ZDK primio direktora Kantonalne uprave civilne zaštite

Predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, Sretko Radišić se u svom Kabinetu danas sastao  sa direktorom Kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona, Seadom Džanovićem, kojom prilikom se razgovaralo o organizaciji, djelokrugu rada i nadležnostima Kantonalne uprave civilne zaštite, problemima u radu, trenutnom stanju u oblasti civilne zaštite, materijalnoj opremljenosti, kadrovskoj popunjenosti, kao i mogućnostima i načinima za jačanje ukupnog sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na području Zeničko-dobojskog kantona.

Predsjedavajući  Radišić je naglasio da je Skupština Kantona zainteresirana za rad  i aktivnosti Kantonalne uprave civilne zaštite, posebno s ciljem preventivnog djelovanja u smislu donošenja i primjene odgovarajućih propisa od strane svih nadležnih organa u sistemu civilne zaštite i pravovremenog poduzimanja potrebnih mjera i aktivnosti s ciljem otklanjanja posljedica raznih prirodnih i drugih nesreća,  naglasivši da je direktor Džanović svojim radom i angažmanon doprinio kvaliteti djelovanja civilne zaštite na području našeg Kantona i šire.

Direktor Džanović je informisao predsjedavajućeg Skupštine o aktivnostima i planovima koje sprovodi ova Uprava u cilju što boljeg organizovanja i pripremanja svih relevantnih subjekata u sistemu civilne zaštite, uz očekivanje podrške od strane Skupštine Kantona, a  za dobrobit svih naših građana.

Predsjedavajući je dao podršku daljem afirmisanju značaja i uloge Uprave civilne zaštite, kao i uključivanju svih drugih nadležnih organa i institucija u sistem civilne zaštite.

Zajednički zaključak sa ovog sastanka je da je ulaganje u sistem zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara ulaganje u budućnost i da je potrebno postići takav nivo spremnosti i osposobljenosti kojim će se biti u stanju odgovoriti na sve vrste raznih opasnosti kojima je danas  izložen cijeli savremni svijet, pa tako i naš Kanton.

www.magazinplus.eu – Stručna služba Skupštine

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close