BiHPrivreda

Prednacrt Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima

Objava Prednacrta Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavljuje prednacrt Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima i poziva javnost da svoje komentare i prijedloge mogu slati na e-meil komisija@fmrpo.gov.ba

Prijedlog Zakona možete preuzeti na ovom linku; Zakon-o-obrtu-fbih-prednacrt

Rok za dotavljanje prijedloga i sugestija je 10. 12. 2016. godine.

_____________

Neke od obaveza obrtnika, voditelja obrta, radnika ili privremenih radnika prema ovome Zakonu su da na javnom mjestu istaknu obrtnicu, dok odobrenu djelatnost moraju obavljati kvalitetno u skladu sa zakonima, propisima, dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom.

Također, na vidnom mjestu treba da bude istaknut cjenovnik proizvoda, odnosno usluga na način dostupan kupcima, odnosno korisnicima usluga i pridržavati ih se. Osim navedenog obrtnici su dužni na vidnom mjestu istaći radno vrijeme i pridržavati ga se. Obavezno je kupcu, odnosno korisniku usluga izdavanje račun o prodatoj robi, odnosno izvršenim uslugama, te garantirati kvalitet proizvoda, odnosno usluga i otkloniti nedostatke ili nadoknaditi pričinjenu štetu kupcu proizvoda, odnosno korisniku usluga u skladu sa važećim propisima i standardima.

Obrtnik mora voditi uredno evidenciju o obavljanju djelatnosti u skladu sa posebnim zakonom i drugim propisima iz oblasti poreza, finansija i finansijskog poslovanja, te provoditi propisane mjere zaštite na radu i zaštite životne sredine koje se odnose na obavljanje registrirane djelatnosti.

Ako se obrt obavlja bez obrtnice ili bez saglasnosti za obavljanje posebnog obrta ili se srodna djelatnost obavlja bez odobrenja, odnosno ako se obrt obavlja suprotno obrtnici ili saglasnosti za obavljanje posebnog obrta ili se srodna djelatnost obavlja suprotno odobrenju, nadležna inspekcija donosi rješenje o zabrani obavljanja obrta ili srodne djelatnosti i zabranjuje upotrebu uređaja i opreme kojima se obavlja obrt ili srodna djelatnost.

Zakonom su predviđene novčane kazne u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM za obrtnike koji djelatnost obavlja sezonski u vremenu u kojem nije registriran za sezonsko obavljanje djelatnosti, ne obavlja obrt ili srodnu djelatnost kao dopunsko zanimanje isključivo svojim radom, ne vodi urednu evidenciju o obavljanju djelatnosti u skladu sa zakonom i drugim propisima koje donosi Federalno ministarstvo finansija…

Također, Zakon je predvidio i kazne u iznosu od 2.000,00 KM do 4.000,00 KM za prekršajobrtnika ili lica koja obavlja srodnu djelatnost ako koriste rad drugih lica sa kojima nije zaključio ugovor o radu, vodi obrt ili srodnu djelatnost u dodatnom zanimanju bez voditelja obrta…

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close