Predložena izmjena Zakona o PDV-u

Prijedlog izmjene Zakona o postupku indirektnog oporezivanja, koji bi pod određenim uslovima omogućio otpis zateznih kamata, uskoro bi mogao da bude pred državnim parlamentarcima. Na Ustavnopravnoj komisiji Predstavničkog doma BiH podržan je ustavni osnov ovog prijedloga, iako neki poslanici smatraju da su time privilegovane neplatiše, a među njima i neki tajkuni.

Predlagač Anto Domazet smatra da je to stimulativna mjera privrednicima s ciljem efikasnije naplate ukupnog duga za PDV od 334 miliona maraka. Ukupna suma za čije bi plaćanje privreda bila rasterećena je 37 miliona maraka, od čega su zatezne kamate 16 miliona, a ostatak troškovi prinudne naplate.

Ustavnopravna komisija razmatrala je i zahtjev za autentično tumačenje odredbi nekoliko članova Izbornog zakona BiH, čiji je podnosilac Centralna izborna komisija BiH, ali danas nije zauzela konačan stav o tome.

Član Centralne izborne komisije BiH Ahmet Šantić je kazao novinarima da temeljni razlog zbog kojeg su se obratili parlamentu BiH za autentično tumačenje jeste nepreciznost određenih normi kojima je regulirano pitanje rodne zastupljenosti, odnosno zastupljenosti manje zastupljenog spola na kandidatskim listama, odnosno u organima za provedbu izbora.

“Radi se o jednoj tehničkoj stvari, ali nama je veoma bitna u provođenju izbora. Radi se o tome da kada u organima za provedbu izbora imamo tri člana, a također i na kandidatskim listama koje broje tri kandidata, praktički je nemoguće ispuniti normu da zadovoljimo princip 40 posto”, kazao je Šantić.

Drugi razlog je provedba člana zakona koji regulira način raspoređivanja kandidata na kandidatskim listama kad se radi o osobama manje zastupljenog spola u odnosu prema 40 posto.

“U CIK-u BiH smo došli do zaključka da, ako bi se raspored vršio po postojećoj pravnoj normi, ne bismo dokraja mogli ispoštovati princip prilikom rasporeda da praktički na toj kandidatskoj listi svih ovih 40 posto kandidata manje zastupljenog spola bude osigurano. To nam stvara nedoumicu”,  kazao je Šantić.

Prema njegovim riječima, to su bili glavni razlozi zbog kojih su se obratili Ustavnopravnoj komisiji.

“Tražit ćemo određena rješenja. CIKBiH će pokušati u narednom periodu, zajedno s predlagačima zakona, Ministarstvom pravde BiH, iznaći neko novo rješenje”,  kazao je Šantić.

“Mislim da smo mi i do sada u Izbornom zakonu imali mogućnost zaokruživanja naviše i naniže kada su u pitanju određeni procenti koji su bili prisutni u Izbornom zakonu. Mislim da je i ovu situaciju moguće razriješiti na taj način”,  kazao je predsjedavajući Ustavnopravne komisije Šefik Džaferović.

Dodao je da, ukoliko ne bude nikakvih rješenja u Parlamentarnoj skupštini BiH, Izborna komisija ima mogućnost da raspiše izbore i da, tumačeći zakone onako kako je ona ovlaštena, održi izbore u BiH.

Po njegovim riječima, bilo bi dobro, i u tom kontekstu idu današnji zaključci Ustavnopravne komisije, da sve institucije BiH učestvuju u razrješavanju ovog pitanja, dakle da pomognu CIK-u BiH. “Našu aktivnost vidim, prije svega kao pomoć CIK-u BiH u razrješenju ovog pitanja. Moguće je stvar razriješiti tako što će CIK BiH sam to protumačiti i primijeniti zakone na bazi ovlaštenja koja ima po Ustavu i Izbornom zakonu; moguće je tako što ćemo mi dati autentično tumačenje, ali parlament, ne ova komisija, jer je za autentično tumačenje nadležan parlament i moguće je tako što ćemo napraviti dodatne izmjene zakona kojima ćemo ovo sve skupa precizirati”, kazao je Džaferović.

Dodao je da je danas Komisija razmatrala zahtjev za autentično tumačenje.

“Nismo mogli da donesemo odluku o tome, jer se o svim pitanjima iz zahtjeva za autentično tumačenje nije izjasnilo Vijeće ministara BiH. Predložili smo Vijeću ministara BiH da se bez odgađanja izjasni i o ovom pitanju koje se tiče rasporeda kandidata na listama o kojem se nije izjasnilo, nakon čega ćemo to staviti ponovno na sjednicu Ustavnopravne komisije, zauzeti stav i predložiti domovima odgovarajuće rješavanje”,  kazao je Džaferović.

Sugerirali smo, dodao je on, i CIK-u BiH i Vijeću ministara BiH, odnosno Ministarstvu pravde, da zajednički sjednu i da vide kako izaći iz ove situacije.

“Za mene je ovdje stvar apsolutno rješiva i za mene ovdje niti može, niti smije biti problema kada su u pitanju naredni izbori”,  kazao je Džaferović.

Federalna.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close