Poznati korisnici namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoliša

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša nakon uspješno provedenog javnog poziva je donijelo Odluku o odabiru 28 korisnika Projekta – programa iz namjenskih sredstava Federalnog fonda za zaštitu okoliša.

Sufinansiranje projekata i programa na zaštiti zraka ostvaruje sedam podnosilaca prijava u ukupnom iznosu od 438.657,50 KM, odnosno sredstva će dobiti Općina Trnovo za Projekat: ”Utopljavanje zgrade općine Trnovo i zamjena postojećeg kotla na EL – LU sa kotlom koji će kao energent koristiti drveni pelet”, u ukupnom iznosu od 73.030,80 KM, Općina Novo Sarajevo za Projekat: ”Poboljšanje energetske efikasnosti administrativne zgrade Općine Novo Sarajevo”, u ukupnom iznosu od 125.760,00 KM, Općina Ilijaš za Projekat: ”Utopljavanje zgrade općine Ilijaš”, u ukupnom iznosu od 50.000,00 KM. Također projekat je prošla i JU Osnovna škola ”9 maj” Pazarić za Projekat: ”Rekonstrukcija kotlovnice”, u ukupnom iznosu od 38.100,00 KM, Kamerni teatar 55 za Projekat: ”Rekonstrukcija kotlovnice”, u ukupnom iznosu od 47.929,07 KM, JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo za Projekat: ”Utopljavanje radionice za praktičnu nastavu”, u ukupnom iznosu od 44.968,66 KM i Enova d.o.o Sarajevo za Projekat: ”Studija stanja potrošnje energije u centralnim objektima domova zdravlja u Kantonu Sarajevo sa izračunavanjem mogućih ušteda energije provođenjem mjera energetske efikasnosti”, u ukupnom iznosu od 58.868,97 KM.

Sufinansiranje projekata i programa upravljanja otpadom ostvaruje četir podnosioca prijava u ukupnom iznosu od 407.250,00 KM i to: Općina Vogošća za Projekat: ”Izgradnja niša za hajfiše sa nadstrešnicom (III faza)”, ukupnom iznosu od 100.000,00 KM, Općina Novi Grad Sarajevo za Projekat: ”Zbrinjavanje opasnog otpada iz preduzeća ”Zrak” d.d. Sarajevo na području Općine Novi Grad”, u ukupnom iznosu od 49.250,00 KM, Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu, d.d. Sarajevo za Projekat: ”Izrada Plana upravljanja otpadom Općine Novo Sarajevo”, u ukupnom iznosu od 18.000,00 KM i JU Opća bolnica ”Prim. dr. Abdulah Nakaš” za Projekat: ”Upravljanje otpadom i sprječavanje nastanka opasnih i otrovnih tvari na području Kantona Sarajevo adekvatnim zbrinjavanjem infektivnog otpada”, u ukupnom iznosu od 240.000,00 KM.

Sufinansiranje projekata i programa zaštite prirode ostvaruje pet podnosilaca prijava u ukupnom iznosu od 170.190,00 KM i to: Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja za Projekat: ”Unaprjeđenje zaštite hidroloških vrijednosti Zaštićeni pejzaž ”Bijambare”, u ukupnom iznosu od 70.400,00 KM, JP ”Bosanskohercegovačke šume” za Projekat: ”Izrada digitalnog katastra staništa ambrozije u Kantonu Sarajevo”, u ukupnom iznosu od 54.190,00 KM, Planinarsko smučarsko društvo ”CENTAR” Sarajevo za Projekat: ”Zaštita okoliša i očuvanje lokaliteta ”Čavljak”, u ukupnom iznosu od 20.000,00 KM, Fondacija pro BITR-a za Projekat: ”Zaštita vrela ”Zbišće” – izrada projektne dokumentacije za separatnu kanalizaciju u selu Ledići”, u ukupnom iznosu od 20.000,00 KM, JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za Projekat: ”Edukacija i rad na poboljšanju efikasnosti sistema upravljanja kontrole higijenske ispravnosti vode za piće”, u ukupnom iznosu od 5.600,00 KM.

Sufinansiranje programa, projekata i sličnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša naučno – istraživačkih organizacija, visokoškolskih institucija i nevladinih organizacija ostvaruje 12 podnosilaca prijava u ukupnom iznosu od 177.397,79 KM.

Pravo na sredstva Ministarstva ostvarili su: Bosanskohercegovački auto – moto klub BIHAMK (Udruženje građana) za Projekat: ”Analiza uticaja cestovnog saobraćaja na kvalitet životne sredine u Kantonu Sarajevo sa prijedlogom mjera za poboljšanje”, u ukupnom iznosu od 12.000,00 KM, Orjentiring savez u Federaciji BiH za Projekat: ”Izrada i distribucija Ekološkog dnevnika u dvadeset planinarskih koraka ”EKO JUNIOR”, u ukupnom iznosu od 5.600,00 KM, Udruženje Centar za krš i speleologiju Sarajevo za Projekat: ”Biodiverzitet faune podzemlja visokih planina Kantona Sarajevo”, u ukupnom iznosu od 2.400,00 KM, Centar za okolišno održivi razvoj za Projekt: ”Akcija za prikupljanje elektroničkog i električnog otpada ”Pokreni se – opameti se”, u ukupnom iznosu 13.750,00 KM, Centar za ekologiju i prirodne resurse Akademik Sulejman Redžić Prirodno – matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za Projekat: ”Polenski kalendar Kantona Sarajevo”, u ukupnom iznosu od 20.124,00 KM, Udruženje za genetičko očuvanje bosanskohercegovačkih endemičnih i autohtonih resursa ”Genofond” za Projekat: ”Živim svoj okoliš”, u ukupnom iznosu od 2.510,00 KM, Veterinarski fakultet Sarajevo – Katedra za parazitologiju i invazione bolesti životinja za Projekat: ”Istraživanje kontaminiranosti tla i biljne vegetacije parazitima i razvojnim oblicima parazita na području Kantona Sarajevo i mjere sanacije”, u ukupnom iznosu od 27.000,00 KM, Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu za Projekat: ”Molekularno – genetički pokazatelji ugroženosti bosanskohercegovačke vrste Silene sendtneri Boiss. u Kantonu Sarajevo”, u ukupnom iznosu od 9.910,00 KM, Udruženje građana Planinarsko društvo ”Planinar” Vogošća za Projekat: ”Podizanje ekološke svijesti javnosti o zaštiti prirode i očuvanje prirodnih resursa”, u ukupnom iznosu od 18.140,00 KM, Planinarski savez Kantona Sarajevo za Projekat: ”Osnovna škola planinarstva u funkciji unaprjeđenja ekološke svijesti o zaštiti okoliša u osnovnim školama Kantona Sarajevo”, u ukupnom iznosu od 8.080,00 KM, Geografsko društvo u Federaciji BiH za Projekat: ”Edukacija srednjoškolske i osnovnoškolske populacije u cilju podizanja svijesti u oblasti prirodnog naslijeđa Kantona Sarajevo”, u ukupnom iznosu od 39.680,00 KM i Udruženje studenata i inžinjera elektrotehnike IEEE BS za Projekat: ”Solarno drvo”, u ukupnom iznosu od 18.203,79 KM.

ekapija.BA

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close