Poziv za javnu raspravu o prostornom planu općine Visoko

Na 23.sjednici održanoj 27.12.2014. godine Općinsko vijeće Visoko usvojilo je Nacrt odluke o usvajanju prostornog plana općine Visoko za period od 2014-2034. godine za koji je otvorena javna rasprava u trajanju od 60 dana.

Nosilac pripreme je  Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina, a nosilac izrade Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje Zenica.

Uvid u prostorni plan općine Visoko za period od 2014-2034. godinu, kao i stručno pojašnjenje možete dobiti na šalteru Centra za dozvole u Općini Visoko od Suada Efendire i Mirele Zukić.

 

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close