Povodom 75. godišnjice od smrti Muhammeda Ikbala promocija knjiga „Poruka istoka“ i „Džibrilovo krilo“

U povodu 75. godišnjice od smrti Muhammeda Ikbala u Bošnjačkom institutu bit će održana promocija knjiga „Poruka istoka“ i „Džibrilovo krilo“. Promocija će biti održana u utorak, 12. novembra 2013. godine, sa početkom u 12:30h, a učešće će uzeti: mr. Zehra Alispahić, dr. Ismet Bušatlić, dr. Enes Karić, dr. Džemaludin Latić i dr. Hilmo Neimarlija.

Muhammed Ikbal (1877.-1938.) je muslimanski pjesnik, mislilac, filozof i politički aktivist iz Pakistana. Njegova pjesnička zaostavština ispisana na perzijskom i urdu jeziku spada u sami vrh toga izraza u XX. stoljeću, a njegova vizija nezavisne države za muslimane Indije pod britanskom upravom inspirisala je vođe Muslimanske lige i njegov narod da uspostave Islamsku Republiku Pakistan 1947.g.

„Mislilac Pakistana,“ „Pjesnik Istoka,“ „Mudrac Ummeta“ i „Nacionalni pjesnik,“ kako se često i danas naziva, Muhammed Ikbal je čitav svoj život posvetio pitanjima duhovne i političke obnove islamske civilizacije u cijelom svijetu, posebno kod indijskih muslimana, i u savremenom dobu. Nakon studija misaonih i umjetničkih tradicija Istoka i Zapada (poslije više naobrazbe u rodnom Sialkotu i Lahoreu, po preporuci poznatog orijentalista T. Arnolda studirao je u Engleskoj, a doktorirao na Minhenskom univerzitetu), posvetio se pisanju radova iz područja islama, politike, ekonomije, historije i filozofije, ali je postao poznat diljem Azije, u islamskom svijetu i na Zapadu po svojim pjesničkim knjigama, od kojih su najpoznatije: na perzijskom: Asrar-e-Khudi (Tajne jastva), Rumuz-e-Bekhudi (Nagovještaji nesebičnosti), Payam-e-Mashriq (Poruka Istoka), Zabur-e-Ajam (Perzijski psalmi), Javid Nama (Džavidnama), te na urdu jeziku: Bang-e-Dara (Zov marširajućeg zvona), Bal-e-Jibril (Džibrilovo krilo), Armughan-e-Hijaz (Poklon Hidžaza), Tolu-e-Islam (Uspon Islama). Uzevši Mevlanu Dželaluddina Rumija za svoga „vodiča“ i „učitelja“, a poput Goethea spajajući Istok i Zapad, Ikbal je prenosio „čistu, duhovnu poruku islama“, univerzalizirao je i uzeo kao izvor za društveno i političko oslobođenje muslimanskih naroda. U svojim predavanjima, sabranim u znamenitu knjigu Obnova vjerske misli u islamu (po ambiciji naslonjenu na Ihya’ ulumi'd-din – Oživljavanje vjerskih nauka u islamu slavnog imama Gazalija), ovaj mislilac je vizualizirao koncept islamske države u savremenim uvjetima, promovirajući ideje političke kooperativnosti, jedinstva i harmonije sa sobom i sa drugima.

rijaset.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close