Povećanje ekonomskih aktivnosti: Rast obima industrijske proizvodnje

Vijeće ministara BiH primilo je k znanju Informaciju Direkcije za ekonomsko planiranje o kretanju makroekonomskih pokazatelja za period januar – septembar 2015. godine, u kojoj je konstatiran nastavak povećanja ekonomske aktivnosti.

Prema preliminarnim  podacima, u prvih devet mjeseci ove godine u BiH je ostvaren rast fizičkog obima industrijske proizvodnje od 2,5 posto u odnosu  na isti period  prethodne godine, a najznačajniji rast od 4,1 posto ostvaren je u okviru izvozno orijentiranih grana prerađivačke industrije.

Broj zaposlenih lica u BiH je u avgustu  2015. godine povećan za 1,4 posto, dok je broj nezaposlenih u septembru smanjen za 1,5 posto.

Budžetski prihodi s Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje u septembru bilježe godišnje povećanje od čak 18,3 posto, tako da je na nivou devet mjeseci ostvaren  značajan rast od 9,5 posto.

Depoziti banaka do kraja septembra iznosili su 16 milijardi KM, što je za 757,2 miliona KM više u odnosu na isti period 2014. godine.

Akta.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close