Potvrđena kvaliteta deminiranog lokaliteta u Prijekom

Centar za uklanjanje mina, pri Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine, potvrdio je kontrolom kvalitete deminirane površine na lokalitetima Prijeko 3A, Vrela i Vrela 1. da je deminerska organizacija DOK-ING deminiranje u toku rada poštovala zahtjeve Standarda BiH i rad izvodila prema odobrenim standardima operativnih procedura (SOP-u).

Tokom izvođenja zadataka deminiranja, izvođen je i stručni nadzor od strane inspekcijskih organa za osiguranje kvaliteta BHMAC-a. Tokom stručnog nadzora, kontrola kvaliteta izvedena je prema ISO 2859-0, primjenom metode slučajnog odabira uzorka.

Na osnovu Zakona o deminiranju u Bosni i Hercegovini, Ministarstvo civilnih poslova izdalo je Uvjerenje o izvršenoj kontroli kvalitete tehničkog izviđanja i uvjerenja se odnose na ove tri lokacije.

Prilikom deminiranja ovih lokaliteta, pronađene su:

• PP mine – PMA 3 – 68 komada

• PP mine – PMA 2 – 20 komada

• PMR – 2A – 1 komad

• Haubičko zrno – 3 komada

• Tromblona – 6 komada

• Ručnih bacača – 1 komad

• Ručnih bombi i ostalog NUS-a – 8 komada

 

Sve pronađene mine i ostali NUS, uništen je po propisima i procedurama koje nalaže BHMAC. Također, projekat deminiranja, nastavit će se i sljedeće godine.

 

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close