Potrošeno 11 miliona KM na ugovore o djelu

Federalne institucije potrošile su tokom tri godine 11 miliona maraka na ugovore o djelu. Najmanje 10% tih ugovora je potpisano sa zaposlenicima iz institucija.

Piše: Centar za istraživačko novinarstvo

Federalne institucije potrošile su više od 11 miliona maraka na ugovore o djelu, pri čemu je najmanje 10% tih ugovora zaključeno sa zaposlenicima u federalnim institucijama. Ovo su podaci iz revizije učinka, koju su uradili federalni revizori. Oni su pronašli da je 57 federalnih institucija u periodu od 2010. do 2012. godine potpisalo 7.500 ugovora. Visina pojedinačnog ugovora iznosila je i do 5.000 KM.

Revizori su pronašli da se svake godine povećavaju izdaci po osnovu ugovora o djelu, iako je Federalni parlament 2009. godine donio Zakon o načinu ostvarivanja ušteda u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH), u kojem je definirano da će se smanjiti ovi izdaci. Zakon je donesen zbog obaveza prema MMF-u, odnosno zahtjeva iz stand-by aranžmana za smanjenje javne potrošnje.

Revizori su ugovore o djelu podijelili u dvije grupe. U prvoj su grupi ugovori koji se sklapaju sa komisijama, radnih grupama i drugim tijelima zbog polaganja ispita ili izdavanja dozvola i rješenja. Prosječna vrijednost iznosa po ugovoru je oko 1.000 KM, a sredstava se osiguravaju uplatom od fizičkih odnosno pravnih lica koja polažu ispite ili trebaju određena rješenja.

Članovi radnih tijela su najčešće predstavnici jedne ili više federalnih institucija, a ako nema stručnjaka za određene poslove, angažuju se i vanjski suradnici. Na nivou Federacije nije regulirano koliko sredstava od uplata ostaje federalnoj instituciji za materijalne troškove kod izdavanja raznih odobrenja i dozvola. Također, ne postoje akti kojima je određeno koliko sredstava od uplate ostaje za pokrivanje troškova federalne institucije, već tu odluku donosi rukovodilac institucije koja je nadležna za formiranje tih komisija.

Druga grupa ugovora o djelu su oni koji su najvećim dijelom isplaćeni iz sredstva federalnog budžeta. To su tzv. komisijski ugovori, koje samostalno zaključuju rukovoditelji federalnih institucija i Vlada FBiH.

Ugovori

Revizori su pronašli da su 16 institucija, federalni Parlament, Predsjednik i dva potpredsjednika, federalna Vlada i 13 ministarstava potpisali oko 1.800 takvih ugovora o djelu i za to je izdvojeno 2,8 miliona maraka KM u trogodišnjem periodu. Iznos ugovora o djelu zavisio je od vrste poslova i po osobi se kretao od 100 do 5.000 KM po ugovoru.

Federalne institucije su za različite vrste poslova zaključivale ugovore o djelu. Najčešće su to ugovori za obavljanje poslova iz njihove nadležnosti ili za poslove koji su sistematizovani u njihovim pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji, a ponekad i za obavljanje informatičkih usluga. Primjerice, devet federalnih institucija imalo zaključene ugovore za obavljanje poslova vozača, koji su se produžavali svaki mjesec iz godine u godinu. Zatim, bilo je zaključenih ugovora i za obavljanje krečenja, čišćenja, ugostiteljskih i drugih zanatskih usluga.

Tim za reviziju je utvrdio da se ponekad u toku trajanja ugovora o djelu, raspisuju javni oglasi i provodi procedura za upošljavanje novih radnika. Po završetku te procedure, osobe sa kojima su u prethodnom periodu zaključeni ugovori o djelu, najčešće zasnivaju radni odnos u tim institucijama.

Ukidanje dodatnog financiranja zaposlenika u organima uprave u komisijama jedan je od zahtjeva građana koji su izašli na demonstracije u Bihaću. Demonstracije nezadovoljnih građana započele su prošlog tjedna u Tuzli i proširile se na nekolicinu gradova u BiH. Zbog protesta građana za sada su vlade iz četiri kantona podnijele ostavke.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close