Potpisani ugovori o poticajnim sredstvima za razvoj poduzetništva

U prostorijama Vlade Federacije BiH u Mostaru, 26. i 27. 12. 2012. godine, ministar Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta  Sanjin Halimović potpisao je ugovore s 308 pravnih i fizičkih lica s područja Federacije BiH o dodjeli poticajnih financijskih sredstava za 2012. godinu.

Poticajna grant sredstva u iznosu od 2.510.000,00 KM, koja se dodjeljuju ovim ugovorima, odnose se na podršku razvoja poduzetničke infrastrukture, osnivanje, opstanak i razvoj mikro, malih i srednjih poduzeća i obrta kao i razvoj poduzetništava na području Federacije BiH.

Ova sredstva, namijenjena za razvoj malog gospodarstva u Federaciji BiH, ovo resorno ministarstvo odobrilo je za izgradnju poduzetničkih zona u 13 općina u Federaciji BiH, stipendiranje 80 učenika, potpora inovatorima, potpora uvođenja ISO standarda, CE znaka i novih tehnologija, poticaji mladim poduzetnicima, poticaji  ženama poduzetnicima, poticaji starim i tradicionalnim obrtima, subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite, poticaji novoosnovanim subjektima malog gospodarstva i poticaj udruženjima poduzetnika i obrtnika i obzovnim institucijama.

“Ovim poticajima nastojimo pomoći u razvoju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz direktnu pomoć lokalnim zajednicama kao i pomoć u razvoju i opstanku mikro, malih i srednjih poduzeća i obrta kako bi sačuvali postojeća radna mjesta i osigurali nova radna mjesta. Nadamo se da će ova sredstva biti veća u narednim godinama i tako pomoći opstanku i razvoju poduzeća ali i povećanju broja novoosnovanih poduzeća u Federaciji BiH”, rekao je ministar Halimović.

Ova sredstva raspoređena su na deset programa, a najviše (milijun KM) izdvojeno je za razvoj poduzetničke infrastrukture u Federaciji BiH, dok je ostali dio, u iznosu od 1,5 milijuna KM podijeljen na ostale navedene projekte.

  •  poticaji inovatorima-pojedincima za razvoj inovacija i dovođenje inovacije do proizvoda u iznosu od 20.000,00 KM,
  • stipendiranje učenika, u iznosu od 80.000, 00 KM, koji se obrazuju za tradicionalne i stare obrte čiji je cilj ovog programa je unaprjeđenje stručnog obrazovanja stipendiranjem učenika koji se obrazuju za djelatnosti tradicionalnih i starih obrta, stimuliranje svršenih osnovaca da se nastave obrazovati za djelatnosti tradicionalnih i starih obrta. Odabranim učenicima jednokratno se isplaćuje godišnja stipendija u iznosu od 1.000,00 KM.
  • poticaj udruženjima, komorama i obrazovnim  institucijama u iznosu od 180.000,00 KM za razvoj i afirmaciju poduzetništva i obrta, interesno umrežavanje i organizirano zastupanje interesa poduzetnika i obrtnika,
  •  tehničko usklađivanje u iznosu od 200.000,00 KM s ciljem povećanje konkurentnosti subjekata malog gospodarstva zasnovanih na znanju; uvođenje ISO i HACCP standarda; osiguranje CE znaka za proizvode iz Federacije BiH,
  • poticaji tradicionalnim i starim obrtima u iznosu od 230.000,00 KM za očuvanje obrtničke tradicije i kulturnog i povijesnog naslijeđa.
  • poticaj poduzetništvu žena u iznosu od 200.000,00 KM (za poduzeća koja su 51 % i više u privatnom vlasništvu žena) s ciljem većeg i lakšeg uključivanja žena u poduzetništvo,
  • poticaj poduzetništvu mladih u iznosu od 200.000,00 KM (za poduzeća koja su 51 % i više u privatnom vlasništvu osoba mlađih od 35 godina) za poticanje mladih osoba na samozapošljavanje, veće i lakše uključivanje mladih u poduzetništvo
  • subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite u iznosu od 150.000,00 KM s ciljem opstanka subjekata malog gospodarstva koji koriste kredite kod komercijalnih banaka, kroz pomoć u sufinanciranju kamata,
  • Potpora organiziranju sajmova, okruglih stolova, konferencija, seminara, natjecanja i sl. u iznosu od 250.000,00 KM za razvoj sajmova i sajamskih aktivnosti, kao i njihove promocije u cilju postizanja privlačnosti sajmova za izlagače i posjetitelje. Poticanje i drugih manifestacija od značaja za malo gospodarstvo Federacije BiH.

Navedena sredstva se dodjeljuju korisnicima u skladu s utvrđenim kriterijima, Javnim natječajem i Pravilnikom o postupcima u provođenju Programa razvoja malog gospodarstva. Nadzor i provjeru namjenskog utroška sredstava od strane korisnika sredstava vrši Komisija za nadzor, koju obrazuje federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta, u skladu s odredbama Pravilnika o postupcima u provođenju Programa razvoja malog gospodarstva, saopćeno je iz press službe ministarstva.

eKapija.BA

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close