Potpisani kupoprodajni ugovori za dva poslovna objekta Željezare Zenica

U postupku prodaje imovine Željezare “Zenica“ d.o.o., jučer su potpisani kupoprodajni ugovori za dva poslovna objekta, hale – nove radionice REP-a s pripadajućim zemljištem (kupac „Target servis centar d.o.o Zenica i „Osmougane hale“ s pripadajućim zemljištem (kupac „Prima Vrata” d.o.o. Zenica), saopćila je Agencija za privatizaciju FBiH.

Oba kupoprodajna ugovora potpisana su između Željezare kao prodavca i predstavnika kupaca kao ugovornih strana a uz ovjeru Federalne agencije za privatizaciju.

Za predmet “Hala – Nova radionica REP-a” kupoprodajna cijena je 311.300,00 KM.

Ugovorom je predviđeno da kupac preuzima jednog radnika u roku od 30 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora, uz njegovo zapošljavanje na neodređeno vrijeme, a na period od najmanje tri godine od dana prijema.

Predviđena su nova finansijska ulaganja od 20.000 KM u periodu od 24 mjeseca od dana zaključivanja kupoprodajnog ugovora.

Za predmet „Osmougana hala sa pripadajućim zemljištem” kupoprodajna cijena je 185.000,00 KM.

Kupac preuzima jednog radnika u roku od 30 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora, uz njegovo zapošljavanje na neodređeno vrijeme, a na period od najmanje tri godine od dana prijema.

Predviđena su nova finansijska ulaganja od 11.000,00 KM u periodu od 24 mjeseca od dana zaključivanja kupoprodajnog ugovora.

Kontrolu ispunjenja preuzetih obaveza obavlja Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, u saradnji s prodavcem, Željezarom “Zenica“ d.o.o. Zenica.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close