Potpisan Ugovor o izgradnji poddionice Vlakovo – Lepenica vrijedan 350.114.617 KM

Direktor JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Ensad Karić i generalni direktor Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret a.s. Kemal Unluer potpisali su danas u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu Ugovor o izgradnji poddionice autoceste na koridoru 5-C Vlakovo-Lepenica.

Supotpisnici tog ugovora bili su federalni ministar prometa i komunikacija Enver Bijedić i član Uprave Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret a.s. Asim Cengiz.

– Vrijednost ugovora je 350.114.617 KM s PDV-om, što predstavlja najveću vrijednost ugovora koji je  dosad potpisan za izgradnju koridora 5-C. Ukupna dužina ove poddionice je 10,1 kilometara s rokom izgradnje 20 mjeseci – izjavio je Karić.

Turska kompanija Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret a.s. će ovaj posao realizirati sa sedam bh. kompanija koje su partneri projekta. U tom cilju  danas je potpisan i Sporazum o partnerstvu između naših i ove turske kompanije kojim su domaćim građevinarima povjereni poslovi u iznosu od 200 miliona KM. To predstavlja dosad najveću vrijednost poslova koja je ugovorena s domaćim kompanijama pri izgradnji koridora 5-C.

Na izgradnji ove dionice bit će angažirani: Hidrogradnja d.d. Sarajevo, Hering d.d. Široki Brijeg, Deling d.o.o. Tuzla, Euroasfalt d.o.o. Sarajevo, A3 d.o.o. Široki Brijeg, Butmir d.o.o. Sarajevo i HP Investing d.o.o. Mostar.

Direktor Cengiz Insaata Kemal Unluer je podsjetio da je 21. maja potpisan ugovor o izgradnji dionice Suhodol – Tarčin, a 28. augusta ove godine ugovor o izgradnji dionice Lepenica – Suhodol.

Kao i u prethodna dva lota, kako je dodao, i u lotu tri će imati zajedničku saradnju s firmom Euroasfalt, a istovremeno su započeli i novi vid organizacije koji će osigurati  uključivanje novih lokalnih firmi u radove na lotu tri, tj. na poddionici Vlakovo-Lepenica.

– Glavna ideja našeg poslovnog koncepta je osiguravanje  zapošljavanja  bh. radnika i uključenje lokalnih firmi u izgradnju autoputa te nabavka materijala i usluga koje zahtijeva projekt u okvirima mogućnosti koje nudi lokalno okruženje, a sve radi podrške privrednim aktivnostima BiH – istakao je Unluer.

Direktori Hidrogradnje i Heringa, Džemaludin Peljto i Ladislav Bevanda, istakli su da ovi ugovori otvaraju mogućnost za značajniji iskorak bh. građevinske operative te da će ugovoreni poslovi biti završeni u predviđenim rokovima.

Čestitke potpisinicima ugovora uputili su federalni premijer Nermin Nikšić i federalni ministar prometa i komunikacija Enver Bijedić.

Nikšić je istakao da je 200 miliona KM ugovora za domaće kompanije više nego što domaća građevinska operativa ima godišnje prometa.

– Samo na ovoj dionici u sljedećoj godini treba da bude angažirano tri hiljade građevinskih radnika. S pravom mislimo da to jeste prilika te da će biti lokomotiva ekonomskog zamaha Federacije BiH i BiH. Sasvim izvjesno, na ovom se nećemo  zaustaviti – istakao je premijer Nikšić,  dodajući da je namjera da se do sredine iduće godine povećaju ugovoreni poslovi, kapaciteti i angažman građevinske operative.

U okviru poddionice Vlakovo – Lepenica bit će izgrađeno nekoliko objekata i to: tunel Gaj u dužini od oko 870 metara, tunel Tulica u dužini od oko 540 metara, tunel Ban brdo u dužini od 350 metara, vijadukt Vlakovo u dužini od 370 metara i čeono naplatno mjesto Vlakovo.

Realizacijom ovog ugovora, odnosno izgradnjom poddionice Vlakovo – Lepenica u septembru 2014. godine u promet će biti pušteno svih 20 kilometara autoceste na koridoru 5-C od Vlakova do Tarčina.

S potpisom ovog ugovora JP Austoceste FBiH trenutno imaju 472 miliona eura ugovorenih radova, odnosno 36 kilometara autoceste u izgradnji. Za preostala dva tendera (tunel Vijenac – druga faza i dionica Svilaj – Odžak ) potrebno je još oko 90 miliona eura. JP Autoceste su u procesu osiguranja nedostajućih 307 miliona eura potrebnih za završetak započetih radova da bi u 2014. imali izgrađenih sto kilometara autoputa.

Kako je poznato, na osnovu međunarodno provedenog natječaja, Evropska investicijska banka je 29. novembra ove godine dala saglasnost na evaluacioni izvještaj tenderske komisije JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za projekt izgradnje autoceste na poddionici Vlakovo – Lepenica.

Prema navedenom izvještaju predloženo je da ugovor bude dodijeljen kompaniji Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret a.s. iz Turske.

www.magazinplus.eu – Vlada F BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close