BiHPrivreda

Poslodavci poručuju: Smanjite opterećenja, pustite nas da radimo

Privatni sektor u Federaciji Bosne i Hercegovine zadnjih godina nalazi se u velikoj neizvjesnosti. Svaka nova ideja, novi razvoj je pravi avanturizam za nosice razvoja bh. ekonomije,  ljude koji pune državni budžet.

Predsjednik Skupštine Udruženje poslodavaca FBiH Marinko Gilja kaže kako poslodavcima smetaju parafiskalni nameti, neujednačenost poreza na doprinose, na plate i iz plata na nivou BiH. I ono što je najbitnije naglašava je ambijent zakonskog okvira koji je neisvjestan, jer uvijek postoji pitanje šta će sutra biti, da li će se moći stvoriti dodatne vrijednosti u odnosu na ambijent.

“Ne znate kolika je cijena zemnog gasa, a on nekome direktno utiče na proizvodnju ili će biti akcize”, sve ovo kaže Gilja opterećava dodatno poslodavce u planiranju,  tako da sve što se dešava je totalni avanturizam.

Dodaje kako poslodavcima ne treba pomoć  i podrška, poslodavce treba pustiti samo da rade.

“Otvorite  granice prostor i nemojte praviti namete, barijere gdje ne treba”, naglasio je Gilja.

Predsjednik Udruženja poslodavaca Adnan Smailbegović kaže kako je došlo vrijeme da se uradi nešto na zakonima koji će ići u cilju rasterećenja privrede.

“Podržavamo reforme i mora doći do njih, ali svjedoci smo da one ne ide u najboljem pravcu. Zakoni koje do sada imamo su išli na teret privrede i smatramo da je krajnje vrijeme da se zaustave i da se počnu donositi zakoni koji će ići u cilju rasterećena privrede”, pojasnio je Smailbegović, naglašavajući kako su poslodavci kroz Ekonomsko socijalno vijeće (ESV) dali svoja razmišljanja. Ta razmišlanja su povećanje zaposlenosti, koje se može postići smanjenjem doprinosa i smanjenjem opterećenja na rad.

“Kako bi se napravio neutralan efekt za budžetske fondove potrebno je poreski sistem prepakovati tako da bi se iz drugih izvora našli dodatni prihodi u smislu igara na sreću, koncesija gdje Federacija vrlo malo ubire sredstava, zakona o porezu na imovinu i poreza na potrošnju. Ovo bi bio snažan poticaj bh. ekonomiji”, zaključio je Smailbegović.

E. Ko.

Akta

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close