Poskupljuje cestarina u Federaciji

Vlada Federacije BiH izmijenila je jučer na hitnoj sjednici Uredbu o naplati naknade za korištenje autoputa “A1”, utvrdivši nove cijene. Cestarina na pravcu Jošanica – Lučani u dužini od 45 kilometara sada iznosi od 5,4 KM za prvu, do 21,6 KM za četvrtu kategoriju vozila.

Federalna Vlada utvrdila je i Nacrt zakona o poštanskom prometu Federacije BiH /FBiH/ kojim se uređuju osnovna pitanja organizacije, uslovi i način pružanja poštanskih usluga u unutrašnjem i međunarodnom poštanskom saobraćaju.

Federalna Vlada jučer je upoznata o Informaciji o zahtjevima Saveza samostalnih sindikata BiH s protesta održanih 30. maja  i zaključila da će izjašnjavanje na te zahtjeve pripremiti kabinet premijera FBiH i Generalni sekretarijat Vlade FBiH.

Vlada je utvrdila Prijedlog Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i gasa u FBiH kojim se uređuju uslovi, način i postupak dodjele ugovora i izvođenje istraživanja i eksploatacije nafte i gasa na prostoru FBiH na načelima održivog razvoja energetskog sektora.

Na sjednici utvrđen je  i Parlamentu FBiH na usvajanje po skraćenoj proceduri upućen Prijedlog zakona o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti, kojim se opštinama daje pravo i na osnivanje lječilišta, uz neke druge ustanove zdravstvene zaštite.

Vlada je usvojila Izvještaj o radu Međuentitetskog tijela za životnu sredinu u 2012. godini i zatražila od Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH da nastavi aktivnosti na izradi i usvajanju Zakona o životnoj sredini na državnom nivou.

Federalna Vlada prihvatila je Informaciju o objektima prenosne mreže jačine 400 kilovata od strateškog značaja za FBiH. Riječ je o dalekovodima Banjaluka – Bihać – Lika, Bihać – Livno/Tomislavgrad, Livno/Tomislavgrad – Mostar 4, Livno/Tomislavgrad – Zenica, Livno/Tomislavgrad – Konjsko/Velebit, Zenica – Jelah, Zenica – Sarajevo 10, Tuzla/TE Tuzla – Đakovo, te trafo-stanicama Bihać, Jelah, Livno/Tomislavgrad, Zenica i Gradačac.

Vlada FBiH smatra neophodnim da strateške objekte oba entiteta treba analizirati po istim kriterijumima radi obezbjeđivanja optimalnog tehničkog i ekonomskog razvoja.

SRNA

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close