BiHPrivreda

Porezni obveznici uplatili više od 4 milijarde KM direktnih poreza i doprinosa

U 2015. godini

 

Porezna uprava Federacije BiH u 2015. godini naplatila je ukupno 4.102.045.474 KM javnih prihoda, što je za 8,08% ili za 306.804.155 KM više u odnosu na 2014. godinu.

Ovo je do sada najveći ostvareni rezultat u naplati javnih prihoda.  Povećanje naplate javnih prihoda ostvareno je i u decembru 2015. godine kada je prikupljeno ukupno 407.458.840 KM javnih prihoda, što je za 4,65% ili za 18.120.754 KM više nego u decembru 2014. godine.

Naplata direktnih poreza u decembru 2015. godine je veća za 9,74% ili za 10.876.357 KM, a naplata doprinosa je veća za 2,61% ili za 7.244.397 KM u odnosu na decembar 2014. godine.

U 2015. godini direktni porezi naplaćeni su u iznosu od 1.258.669.724 KM, što je za 22,47% ili 230.961.880 KM više u odnosu na 2014. godinu.

Porez na dobit naplaćen je u ukupnom iznosu od 187.673.128 KM, što je za 16,11% ili za 26.035.682 KM više u odnosu na 2014. godinu.

Porez na dohodak naplaćen je iznosu od 330.160.562 KM, što je za 16,29% ili za 46.244.883 KM više u odnosu na 2014. godinu.

Porez na imovinu, odnosno porezi građana naplaćeni su u iznosu od 141.733.269 KM, što je za 73,63 % ili za 60.102.878 KM više u odnosu na 2014. godinu. Ističemo da ova vrsta poreza obuhvata naplatu poreza od imovine pravnih i fizičkih lica, imovine motornih vozila, naslijeđa i poklona, poreza na promet nepokretnosti i prava, te naplatu ostalih poreza na imovinu.

U 2015. godini povećana je i naplata doprinosa. Doprinosi su naplaćeni u ukupnom iznosu od 2.843.375.750 KM, što je za 2,74% ili 75.842.275 KM više u odnosu na  2014. godinu.
Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje naplaćeni su u iznosu od 1.570.050.367 KM, što je za 3,39% ili 51.510.094 KM više u odnosu na 2014. godinu.

Doprinosi za zdravstveno osiguranje naplaćeni su u iznosu od 1.145.876.848 KM, što je za 2% ili za 22.364.195 KM više u odnosu na 2014. godinu, a doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu od 127.448.535 KM, što je za 1,57% ili za 1.967.986 KM više u odnosu na 2014. godinu.

(Vijesti.ba)

 

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close