Porezna uprava Federacije BiH prodaje zaplijenjenu imovinu u Tuzli i Orašju

Porezna uprava Federacije BiH u postupku prinudne naplate organizira javnu prodaju zaplijenjene imovine u Kantonalnim poreznim uredima Tuzla i Orašje, zbog naplate dužnih javnih prihoda.

U Kantonalnom poreznom uredu Tuzla 18. decembra 2014. godine u 10,00 sati putem javne aukcije, a u 11,00 sati putem direktne prodaje prodavat će se zaplijenjena imovina: sanitarije, poslovne zgrade, putnička i teretna motorna vozila,razne mašine i oprema.

U Kantonalnom poreznom uredu Orašje 19.12.2014. godine u 11,00 prodavat će se imovina poreznih obveznika: „Lea“ d.o.o, „Granit“ d.o.o, „Sava“, „L & T Sigurnost“ d.o.o, „RB-VAR“ d.o.o UR „Mlin“, „Doors“ d.o.o „Posavina granit“ d.o.o „Mitrović “ d.o.o.

U zavisnosti od vrste dugovanja po osnovu javnih prihoda koje porezni obveznici dužnici nisu izmirili u propisanim rokovima, finansijska sredstava koji se ostvare od javne prodaje zaplijenjene imovine uplatit će se Federalnom zavodu PIO/MIO, Federalnom zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, Federalnom zavodu za zapošljavanje i u budžet.

www.magazinplus.eu – Porezna Uprava F BIH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close