Porezna uprava FBiH prodaje zaplijenjenu imovinu

Porezna uprava Federacije BiH u četvrtak, 15. maja, u postupku prinudne naplate organizira javnu prodaju zaplijenjene imovine poreznih obveznika dužnika u Kantonalnim poreznim uredima Livno, Orašje, Ljubuški, Goražde i Tuzla, zbog naplate dužnih javnih prihoda.

U Kantonalnom poreznom uredu Livno u 11.30 sati putem javne aukcije prodavat će se dva gradilišta u vlasništvu poreznog obveznika dužnika Livno Bus d.o.o Livno u ukupnoj vrijednosti od 1.305.519,96 KM. Isti dan, s početkom u 13.00 sati, u Kantonalnom poreznom uredu Livno organizira se i direktna prodaja imovine poreznih obveznika dužnika „Finvest“ d.d Drvar i „Gaia“ d.o.o Livno. Od imovine poreznog obveznika dužnika „Finvest“ d.d Drvar prodaju se poslovne zgrade, proizvodne hale, mašine i oprema, a od imovine poreznog obvzenika „Gaia“ d.o.o: punilica, viličari,stubna električna čepilica, plinske boce itd.

U Kantonalnom poreznom uredu Orašje u 11.00 sati putem javne aukcije prodaje se imovina i oprema poreznog obveznika dužnika Agencije za zaštitu imovine i osoba „L&T Sigurnost“ i to: četiri pištolja čija je pojedinačna procijenjena vrijednost 598,29 KM.

Direktnom prodajom u Kantonalnom poreznom uredu Ljubuški u 12.00 sati prodavat će se zemljišta i poslovne zgrade u vlasništvu poreznih obveznika dužnika “Trgocoop” d.d. Ljubuški i “Petrol” d.d. Ljubuški u vrijednosti od 6.957.660,00 KM.

Javnom akcijom u Kantonalnom poreznom uredu Goražde u 11.00 sati prodavat će se imovina poreznog obveznika UR “3” i to zemljište u vrijednosti od 49.346,00 KM, a putem direktne prodaje u 12,00 sati prodavat će se mašina za hemijsko čišćenje u vrijednosti od 17.000,00 KM čiji je vlasnik OHR “Nina” i kopirni strug za drvo u vrijednosti do 6.500,00 KM u vlasništvu poreznog obveznika “Fagus” SZR Goražde.

U Kantonalnom poreznom uredu Tuzla u 10.00 sati putem javne aukcije , a u 11.00 sati putem direktne prodaje prodavat će se: poslovne zgrade, putnička i teretna motorna vozila,razne mašine i oprema.

O rezultatima izvršenih prodaja zaplijenjene imovine Porezna uprava Federacije BiH će obavijestiti javnost, saopćeno je iz  Službe za odnose s javnošću Porezne uprave FBiH.

FENA

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close