Porezna uprava F BiH: Otpis zateznih kamata na javne prihode

Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike da je Federalni ministar finansija donio Instrukciju o primjeni odredaba Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode kojom je produžen rok za podnošenje zahtjeva za otpis zatezne kamate na javne prihode i rok za plaćanje glavnog duga.

Prema navedenoj Instrukciji ukoliko porezni obveznici dužnici do 31.3.2014. godine podnesu zahtjev za otpis zatezne kamate i izvrše uplatu glavnog duga, zatezna kamata se otpisuje u punom iznosu.

Ukoliko porezni obveznici dužnici do 30.6.2014. godine podnesu zahtjev za otpis kamata i izmire obaveze po osnovu glavnog duga u periodu od 1.4.2014. do 30.6.2014. godine, otpis kamate će se izvršiti u iznosu 50% od punog iznosa kamate.

Pod punim iznosom kamate, podrazumijeva se i kamata nastala na neblagovremeno plaćene javne prihode do dana uplate prihoda.

Porezna uprava Federacije BiH će u svakom konkretnom slučaju rješavajući o pravovremeno podnesenom zahtjevu, cijeniti da li su ispunjeni uslovi za otpis zatezne kamate.

Na ovaj način se svim subjektima privređivanja, neovisno da li se radi o fizičkim ili pravnim licima i vrstama djelatnosti pruža konkretna pomoć u eliminisanju visokih iznosa zateznih kamata, koje su u značajnom broju slučajeva postale opterećenje za njihovu likvidnost, brži razvoj i dodatno zapošljavanje, što se posebno odnosi na porezne obveznike kod kojih zatezna kamata dostiže pa, čak, u određenim slučajevima i premašuje iznos osnovnog duga.

www.magazinplus.eu- Porezna uprava F BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close