Pomoć firmama iz poplavljenih područja: Odobreni prvi reprogrami kredita

Moratorij na otplatu kredita, odnosno odgoda plaćanja rata kredita, kompanijama koje su pogođene majskim poplavama, već je zaživio u praksi. U bankama kažu da se kompanije javljaju sa zahtjevima za odgodu plaćanja i da se ti zahtjevi u najvećem broju slučajeva odobravaju.

Tako su nam u UniCredit banci Mostar kazali da je u segmentu korporativnih klijenata ova banka primila četiri zahtjeva po osnovu odluke Agencije za bankarstvo FBiH (FBA) o privremenim mjerama, koji se trenutno nalaze u procesu obrade.

Na pitanje Oslobođenja o reprogramu kreditnih obaveza kompanijama iz poplavljenih područja u Sberbank BH su nam odgovorili: “Sberbank BH je do sada imala zahtjeve pet pravnih lica za reprogram kredita u skladu sa odlukom FBA. Svi zahtjevi su, na obostrano zadovoljstvo, odobreni”.

I u kompanijama kojima je reprogram kreditnih obaveza potreban ističu da su zadovoljni saradnjom sa bankama zbog spremnosti banaka da pomognu privrednicima, odnosno da odobre reprogram.

Da podsjetimo, mogućnost moratorija, odnosno reprograma kreditnih obaveza, uvedeno je početkom jula, nakon što su banke izrazile spremnost da na ovaj način pomognu klijentima koji su pogođeni elementarnim nepogodama.

Novi krediti

U slučaju odobravanja i ugovaranja moratorija, odnosno odgode plaćanja, maksimalno vrijeme trajanja moratorija je 12 mjeseci (ne duže od 30. septembra 2015), a definisana je i maksimalna visina kamate koju banka može obračunavati za period trajanja moratorija.

Restrukturiranje kreditnih obveza podrazumijeva novo potraživanje kojim su zamijenjene postojeće kreditne obveze klijenta u banci, što može da uključuje produženje roka vraćanja glavnice i kamate, smanjenje kamatne stope, otpis dijela potraživanja, kapitalizaciju kamate, odobravanje novih kreditnih sredstava da bi se sanirale štete ili nastavio poslovni proces.

Oslobođenje

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close