Politizacija državne službe pod krinkom racionalizacije

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi Federacije BiH daje odriješene rukestrankama da otvoreno na ključna mjesta u javnoj upravi dovode partijski kadar

Autor: BUKA / E.P.

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi Federacije BiH, koji je u Parlament upućen po hitnoj proceduri, prijeti da potpuno uruši državnu službu vezujući rukovodeće državne službenike za mandat. Time će se širom otvoriti vrata strankama na vlasti da otvoreno i na ova mjesta dovode partijske kadrove.

„Iza objašnjenja Vlade FBiH da se na ovaj način „odredbe usklađuju s nedavno donesenim Zakonom o radu”, te da je jedan od razloga za donošenje izmjena i dopuna “potreba za reorganizacijom javne uprave u FBiH s ciljem da državna služba bude racionalnija”, zapravo stoji namjera da se sve kategorije rukovodećih državnih službenika eliminišu i da se ova radna mjesta ubuduće poklapaju sa mandatom rukovodilaca organa uprave“ navodi se u saopštenju TI BiH

Ovo je posebno problematično i zbog činjenice da je jedan od osnovnih zadataka državne službe da obezbijedi nesmetano vršenje funkcija javne uprave, naročito u situacijama kad dolazi do smjena vlasti, odnosno u uslovima kada se jave problemi u procesu formiranja vlasti” stoji u saopštenjuu ove organizacije

Javna uprava koja svake četiri godine mijenja kompletnu rukovodnu strukturu (i to bez konkursne procedure!) nikako ne može doprinijeti efikasnosti i ekspeditivnosti administracije. Imaju li građani ikakvu garanciju da će postojeći rukovodeći državni službenici, koji su, bez obzira na moguću političku pozadinu, ipak došli putem javnog konkursa, biti zamijenjeni boljim kadrom, ako se zna da će izbor tog kadra biti isključiva nadležnost ministra?

Nejasno je i kako će ovaj potez doprinijeti smanjenju budžetskih izdataka Federacije. Ako se uzme u obzir da je ovim Prijedlogom obuhvaćeno nekih 250 – 300 državnih službenika, a za koje su predstavnici Vlade FBiH  obećali zaposlenje na drugim mjestima unutar organa državne službe, onda proizilazi da se ovim potezom administracija zapravo uvećava za oko 300 ljudi.

“Uzme li se u obzir njihova prosječna mjesečna naknada, dolazi se do zaključka da se građanima FBiH novostvoreni višemilionski trošak na godišnjem nivou servira kao ‘racionalizacija’. Vrlo je vjerovatno da će sličan princip usvojiti i kantoni i opštine, čime bi dodatna budžetska izdvajanja bila još mnogo veća” navodi se.

Predložene izmjene samim tim se kose i sa preporukama EU, koja konstantno u Izvještaju o napretku BiH navodi da nema napretka u procedurama zapošljavanja koje bi osigurale primjenu objektivnih i na principu meritornosti zasnovanih kriterija, kao ni transparentnosti ni brzog popunjavanja upražnjenih pozicija.

Davanjem ovlasti ministrima i drugim rukovodiocima da slobodno dovode ključne ljude u upravu, prekida se svaka veza sa transparentnošću i meritornošću, a upućivanje nacrta na usvajanje po hitnoj proceduri, bez mogućnosti javne rasprave, potvrđuje namjeru političkih stranaka da pod krinkom racionalizacije, na mala vrata omoguće još veći broj stranačkih imenovanja.

TI BiH naglašava da se pitanju efikasnosti u radu državnih službenika na svim nivoima vlasti u BiH mora posvetiti dužna pažnja, ali se problemi slabe učinkovitosti moraju rješavati kroz kvalitetnije upravljanje administracijom, a ne kroz urušavanje same svrhe postojanja državne službe kroz njenu dodatnu politizaciju.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close