Policijski komesar MUP-a ZDK u posjeti Policijskoj upravi II u Visokom

Jučer, 22.01.2013. godine, policijski komesar Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Bečirović Fahrudin je posjetio Policijsku upravu II u Visokom,  gdje je održan radni sastanak, na kojem je načelnik Policijske uprave II informisao policijskog komesara o svim aspektima aktuelne bezbjednosne situacije na području koje je u nadležnosti ove policijske uprave.

sastanak visoko 22.01.2013.

Na održanom sastanku su prisustvovali i komandiri policijskih stanica koje djeluju u sastavu  Policijske uprave II u Visokom i koji su tom prilikom informisali prisutne o bezbjednosnoj situaciji na područjima u nadležnosti istih.

Predmetni sastanak je bio prilika da se izvrši analiza stanja bezbjednosti na području iz nadležnosti navedene policijske uprave za proteklu godinu kao i da se sumiraju postignuti rezultati kao i efekti ostvareni poduzetim mjerama i radnjama te zavedenim operativnim akcijama.

Kako je konstatovano, u protekloj godini na području Policijske uprave II nisu zabilježeni veći bezbjednosni problemi te je stanje bezbjednosti u kontinuitetu održavano stabilnim i zadovoljavajućim.

sastanak visoko 22.01.2013. (1)

Pored analiziranja postignutih rezultata u kontekstu redovnih aktivnosti kao i aktivnosti po zavedenim operativnim akcijama, razgovaralo se o segmentu rada lovačkih organizacija koje  djeluju na području općina iz nadležnosti Policijske uprave II, te načinima vršenja kontrole i nadzora nad istim, naročito kada je u pitanju oblast nabavke, kupovine i držanja lovačkog naoružanja, organizovanja grupnog lova i izlazaka na lovišta, te drugih pitanja bitnih za zakonito djelovanje i ponašanje u lovu svih članova lovačkih organizacija. Takođe je razgovarano o obezbjeđenjima javnih skupova koji se održavaju na navedenom području, naročito kada su u pitanju sportski događaji i utakmice, gdje je ukazano na značaj profesionalnog i ozbiljnog pristupa planiranju obezbjeđenja istih te angažovanju svih potrebnih službenika, službi i  policijske opreme.

U drugom dijelu radnog sastanka je konstatovano da su mjere i radnje iz Akcionog plana Uprave policije za 2012. godinu dobra polazna osnova za Akcioni plan u 2013. godini, te da će se u  tom smislu, u narednom periodu, preduzimati određene aktivnosti svih organizacionih jedinica na području Uprave policije, kako bi se sačinio što kvalitetniji dokument kojim bi se unaprijedio rad policijskih službenika, nastavile započete aktivnosti po svim linijama rada, te time unaprijedilo  stanje bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona.

URED POLICIJSKOG KOMESARA

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close