Policijski komesar Bečirović Fahrudin posjetio PU II u Visokom

Policijski komesar Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Bečirović Fahrudin jučer je posjetio Policijsku upravu II u Visokom,  gdje je održan radni sastanak, na kojem je policijski komesar informisan od strane načelnika Policijske uprave II i komandira Policijske stanice Visoko, Policijske stanice Kakanj i Policijske stanice Breza o aktuelnoj bezbjednosnoj situaciji na području koje je u nadležnosti ove policijske uprave.

( Ismar Imamović – vipromo.ba)

Sastanak je organizovan i iniciran prvenstveno u cilju analize stanja bezbjednosti na području iz nadležnosti navedene policijske uprave kao i planiranja aktivnosti na unapređenju istog, sa posebnim akcentom na planiranje i sprovođenje operativnih aktivnosti i drugih mjera i radnji iz nadležnosti policijskih službenika na prevenciji imovinskih krivičnih djela, kao i rasvjetljavanju  i dokumentovanja istih, te lociranju, pronalasku i procesuiranju izvršilaca krađa i teških krađa evidentiranih na navedenom području.

Na održanom sastanku je konstatovano da na području Policijske uprave II u Visokom nisu zabilježeni veći bezbjednosni problemi, te da je stvaranju povoljne bezbjednosne situacije, uz redovne mjere koje se kontinuirano poduzimaju od strane policijskih službenika, doprinijelo i postupanje po Akcionom planu, koji je donesen na nivou Uprave policije i kojim planom su predviđene posebne mjere i radnje na poboljšanju bezbjedonosnog stanja na području Zeničko-dobojskog kantona a koji je osnova za određene aktivnosti koje policijski službenici Uprave policije provode u toku 2012. godine.

Na održanom sastanku su prisustvovali i komandiri policijskih stanica koje djeluju u sastavu  Policijske uprave II u Visokom i koji su tom prilikom informisali prisutne o bezbjednosnoj situaciji na područjima u nadležnosti istih.

Pored analiziranja postignutih rezultata u kontekstu redovnih aktivnosti kao i aktivnosti po zavedenim operativnim akcijama, razgovaralo se o saradnji sa drugim istitucijama i organima, sa posebnim akcentom na lokalne vlasti, gdje je donesen zaključak da se svakodnevnim aktivnostima i kontaktima moraju ulagati dodatni napori na unapređenju i poboljšanju saradnje sa lokalnom zajednicom te ostvarivanju partnerskih odnosa sa članovima zajednice.

Također je usvojen zaključak da se održe sastanci sa predstavnicima pravnih lica, sa kojima su  zaključeni  ugovori o održavanju puteva u zimskim uslovima, kako bi se na održanim sastancima istim ukazalo na značaj aktivnosti koje poduzimaju u skladu sa ugovorenim odredbama i obavezama, kako bi svi putevi na području našeg Kantona u nastupajuće zimske dane bili čisti, prohodni i bezbjedni.

U nastavku su konkretizovane aktivnosti i mjere koje će se poduzimati u narednom periodu sa ciljem prevencije krivičnih djela te rasvjetljavanja i dokumentovanja počinjenih krivičnih djela. Takođe su nakon izvršenih procjena dogovorene određene aktivnosti u cilju održavanja stanja bezbjednosti na  području općine Visoko zadovoljavajućim.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close