Pokrenula se nova klizišta u Ilijašu, Novom Sarajevu i Novom Gradu

U Kantonu Sarajevo registrovano je 560 klizišta, od čega je 69 izuzetno ugroženih područja na kojima su stambeni objekti srušeni ili značajno oštećeni. Broj poplavljenih objekata na području KS-a je 348, od čega je 300 stambenih i 48 privrednih.

Najgora situacija je u općini Vogoća, gdje je u naselju Svrake srušeno osam kuća, ali poplave su uzrokovale probleme i općinama Ilijaš, Novo Sarajevo, Stari Grad i Hadžići, gdje su aktivirana nova klizišta.

Čišćenje šahtova

Pripadnici Štaba Civilne zaštite općine Novo Sarajevo, zajedno sa nadležnim općinskim službama i predstavnicima mjesnih zajednica, obišli su potencijalno ugrožene lokalitete na području ove općine, na kojima su se pokrenuli odroni i klizišta uslijed nedavnih obilnih kišnih padavina. U Ulici Humska ponovo se aktiviralo klizište Baždarevo, koje je u periodu prije petnaestak godina bilo sanirano.

Općinski štab CZ-a sa nadležnim općinskim službama jučer je počeo aktivnosti na hitnoj sanaciji, što u prvoj fazi uključuje čišćenje svih šahtova, nakon čega će se napraviti operativni plan za poduzimanje daljih mjera. Na Pofalićima, u Ulici Hum brdo, također je došlo do pomjeranja tla, čime je oštećen dio saobraćajnice. Pripadnici Štaba Civilne zaštite Novo Sarajevo jučer su u Ulici Gornji Velešići broj 148 prema naselju Kobilja Glava, konstatovali da je došlo do odrona dijela ceste, čime je saobraćaj na ovom lokalitetu obustavljen. Nakon jučerašnjeg uviđaja, Općina Novo Sarajevo je putem nadležnih službi organizovala radove na privremenoj sanaciji puta, tako da su radnici preduzeća Rad uklonili asfalt, te nasuli potrebni materijal, čime je lokalni saobraćaj na ovom lokalitetu osposobljen. I u općini Ilijaš aktivna je služba Civilne zaštite. Na inicijativu načelnika Akifa Fazlića, održan je sastanak sa predsjednicima savjeta MZ sa područja općine Ilijaš.

– Ovaj sastanak je operativne naravi, a glavni cilj je sagledati trenutno stanje i odrediti plan aktivnosti narednih dana kako bi se sanirale štete prouzrokovane elementarnom nepogodom koja je i nas zadesila, kazao je Fazlić.

Na području Ilijaša pojavila su se 24 nova klizišta, pored postojećih 50. Od ovih klizišta u opasnosti su stambeni objekti i putna komunikacija. Služba civilne zaštite Općine Hadžići evidentirala je i otklonila četiri odrona putne škarpe u naseljima Vrančići, Bare, Drozgometva i Selimovići. Klizanje tla zabilježeno je u naseljima Musići, Potkraj – Binježevo i Miševići te su i na tim mjestima poduzete mjere zaštite.

Putna komunikacija

Došlo je do izlijevanja potoka Malotina u Binježevu, gdje su bili ugroženi preduzeće Sloga i okolne kuće. Putna komunikacija Hadžići – Drozgometva u naselju Vrančići zbog izlijevanja potoka Vihrice bila je prekinuta, ali je vatrogasna brigada Tarčin prokopavanjem i čišćenjem kanala te postavljanjem vreća sa pijeskom sanirala ovaj lokalitet i saobraćaj se odvija nesmetano. Prema podacima preduzeća Komunalac Hadžići, snabdijevanje pitkom vodom na području Hadžića odvija se bez problema. U općini Stari Grad je prije padavina bilo registrovano 99 klizišta, a od prošle sedmice ih je aktivirano još 8, dakle, ukupno 107 klizišta. Najkritičnije je klizište na Hladivodama koje se nadzire i prati. Nije bilo većih šteta na pomenutim klizištima, na dva objekta u ulicama Podcarina i Vladimira Skarića došlo je do pukotina na zidu, ali nije bilo obrušavanja. I u općini Ilidža poplave su uzrokovale probleme. Područja koja su proteklih dana bila zahvaćena poplavom su Osijek, ulice Karamušići, Rate Dugonjića, Bratunačka cesta i Hendekuša, zatim MZ Otes i to ulice Senada Fazlića, Mlinište, Čitlučka i Trg Oteškog bataljona, te MZ Stup – Doglodi.  U MZ Osjek u ulicama Hendekuša i Bratunačka cesta poplavljeno je oko 200 kuća, a u naselju Doglodi oko 100 kuća. Na području općine Novi Grad registrovano je tridesetak novih klizišta. Ekipe Civilne zaštite su na terenu i snimaju situaciju. Obišli su 16 potencijalno opasnih klizišta, a obići će i klizišta u ulicama Vladimira Preloga, Grada Bobovca, Vejsila Čurčića, Adema Buče i Saita Orahovca. Na području sarajevske općine Centar, osim pojave nekoliko klizišta koja su građani počeli prijavljivati od proteklog utorka, 13. maja 2014. godine, padavine nisu uzrokovale veće materijalne štete niti su predstavljale opasnost po živote stanovnika središnje gradske općine.

-Za razliku od gradskih općina Novi Grad i Ilidža naša općina nije bila ugrožena od poplava koje su pogodile našu zemlju i region.
Tokom proteklih dana na desetak lokacija su primijećena određena pomjeranje tla koja, po mišljenju stručnjaka, ne predstavljaju opasnost za stanovništvo niti njihovu imovinu. Na dvije lokacije na Nahorevu Civilna zaštita Općine Centar je angažovala građevinsku firmu sa mehanizacijom koja je preusmjerila tok vode kako bi se zaustavilo daljnje klizanje tla. Ukoliko bude potrebe za sanacijom klizišta na ovim područjima, općinske službe za inspekcijske poslove i prostorno uređenje i komunalne poslove će, u saradnji sa Zavodom za izgradnju KS -a Sarajevo, kazao je Vahid Bećirević, pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu Općine Centar.

Općina Centar je do sada za sanaciju klizišta na svom području iz budžeta izdvojila oko 10 miliona KM, što ima za rezultat smanjenja opasnosti od klizanja tla usljed obilnih padavine koje su proteklih dana pogodile našu zemlju.

Oslobođenje

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close