Pojačati nadležnosti i kapacitete Agencije za prevenciju korupcije

Izmjene Zakona o sukobu interesa u organima vlasti Federacije BiH o kojima danas raspravlja Dom naroda Parlamenta FBiH, iako predstavljaju kratkoročni pomak u smislu otklanjanja dvogodišnje blokade u primjeni propisa o sukobu interesa, dugoročno neće obezbijediti nezavisnu i objektivnu primjenu Zakona, smatra Transparency International BiH (TIBiH).

Naime, navodi se u saopćenju TIBiH, u Nacrtu zakona o izmjenama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti FBiH, predviđeno je da i ovaj zakon primjenjuje Komisija za odlučivanje o sukobu interesa na nivou BiH, koja je sastavljena od zastupnika u Predstavničkom i Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, te predstavnika Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

– Transparency International BiH je kontinuirano upozoravao na štetnost ovakvog sastava tijela zaduženog za utvrđivanje i sankcionisanje sukoba interesa, zbog činjenice da ne može biti objektivno i nezavisno ukoliko je većinski sastavljeno od parlamentaraca, tj. predstavnika političkih partija. TIBiH podsjeća da su evropske zemlje odavno odustale od prakse da parlamentarne komisije odlučuju o sukobu interesa, upravo iz razloga što je to samo po sebi sukob interesa. Iako se usklađivanjem zakona FBiH sa Zakonom o sukobu interesa na nivou BiH nakon dvije godine potpunog zastoja uvodi ponovo nadzor nad primjenom ovog zakona, moraju se pronaći rješenja koja će dugoročno osigurati jedinstven i nezavistan nadzor nad provođenjem zakona o sukobu interesa na svim nivoima vlasti – navodi se u saopćenju.

S obzirom da Zakon o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, ovoj agenciji već stavlja u izgled primjenu propisa o sukobu interesa, Transparency International BiH smatra da bi dugoročno najefikasnije rješenje bilo pojačati nadležnosti i kapacitete Agencije, te objedinjavajući i usklađujući propise, omogućiti Agenciji, da na jednom mjestu i konzistentno primjenjuje ove propise.
(FENA)

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close