BiHPrivreda

Pogledajte nove cijene cigareta u BiH od 1.januara

Nove maloprdajne cijene cigareta i duvana za pušenje stupaju na snagu od 1. januara 2019. godine.

U skladu sa Odlukom Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i duvan za pušenje za 2019. godinu, koju je ranije usvojio Upravni odbor UIO, svi proizvođači i distributeri cigareta morali su do 30.11.2018. godine dostaviti nove kalkulacije maloprodajnih cijena cigareta i duvana za pušenje koje će biti na snazi od početka 2019. godine.

„U sladu sa Odlukom o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i duvan za pušenje za 2019. godinu, po paklici cigareta će se u 2019. godini plaćati proporcionalana akciza u visini 42% maloprodajne cijene i specifična akciza u iznosu od 1,65 KM po paklici. Po kilogramu duvana za pušenje u 2019. godini plaćaće se akciza u iznosu od 114,40 KM“, rekao je načelnik Odjeljenja za komunikacije i međunarodnu saradnju UIO Ratko Kovačević.

Cijene cigareta i duvana pogledajte u nastavku:

      

 

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close