Pogledajte kako bi izgledao Wireless da ga možemo vidjeti!

Wi-Fi je svuda oko nas, on je tih i nevidljiv posrednik koji nam omogućuje pristup svijetu informacija. Ipak, malo nas zapravo zna šta je wi-fi, a još manje ima predodžbu o njegovom izgledu. Umjetnik Nickolay Lamm (bloger), odlučio je pobliže istražiti ovu temu. Kreirajući vizualni izgled wi-fi signala dao nam je do sada neviđen uvid u veličinu, oblik i boje signala.

Mislim da ćemo više cijeniti današnju tehnologiju ukoliko možemo vidjeti njen vizualni izgled“, izjavio je Lamm. “Mnogi od nas koriste tehnologiju bez da cijene kompleksnost koja se krije u pozadini“. Kako bi procijenio izgled wi-fi-a, Lamm je radio s astrobiologom i bivšim zaposlenikom NASA-e M. Browning Vogelom. On je Lammu objasnio način funkcionisanja bežične tehnologije te pomogao prilikom kreiranja vizualnog izgleda. Svoje vizualizacije Lamm je smjestio na područje Wahington DC-a. Koristeći podatke sa stranice DC.gov Lamm je imao približan uvid u rasprostranjenost signala na tom području. Osim ovog projekta, ovaj dvadeset šestogodišnji umjetnik napravio je još niz zanimljivih projekata.

1

2

3

4

Šta je uopće Wi-Fi?

Wi-fi je energetsko polje koje se prenosi putem valova. Valovi imaju određenu visinu, međusobnu udaljenost i brzinu. Udaljenost između wi-fi valova kraća je od udaljenosti kod radio valova, ali duža od udaljenosti kod mikrovalova. Ova specifična udaljenost među valovima daje wi-fi valovima jedinstvenu mogućnost prijenosa koja ne može biti ometana od strane drugih signala. Udaljenost vrhova wi-fi signala kreće se od 7-13 cm. Same vrhove vama računar prevodi kao “1” dok dolovi vala predstavljaju “0“. Skupine nula i jedinica računar može prevesti kao slovo, brojku i kod koji sačinjava web stranicu, e-mail ili neki drugi sadržaj na internetu. Uobičajeni wi-fi valovi smanjuju amplitude kako putuju dalje od izvora signala, što je razlog zašto su valovi veći s desne, a manji s lijeve  strane (naravno, ukoliko pretpostavimo da je izvor blizu desne strane). Boje prikazane na slikama prikazuju pod-kanale signala.

Autor: Haris Aščalić

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close