Počeli radovi na nastavku izgradnje mreže daljinskog grijanja u Kaknju

Nakon što je nedavno u uredu općinskog načelnika Nermina Mandre upriličeno potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na nastavku izgradnje mreže daljinskog grijanja u Mjesnoj zajednici Kakanj II, te Ugovora o vršenju stručno-tehničkog nadzora nad izvođenjem ovih radova, u petak 25. jula 2014. godine zvanično su počeli radovi.

Podsjetimo, ugovor o izvođenju radova ukupne vrijednosti od 815.634,50 KM potpisali su općinski načelnik Nermin Mandra u svojstvu naručioca radova, i Mirsad Konkić, u ime firme “VODO-INS” Tuzla koja će na osnovu provedene konkursne procedure izvoditi radove.

Izvođenje radova finansirat će Općina Kakanj kroz Program utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline.

Rok za izvođenje radova iznosi 120 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao od strane nadzornog organa.

JP “Grijanje” Kakanj će vršiti stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem radova. U ime ove firme ugovor je potpisao direktor Kasim Alajbegović.

“Zadovoljstvo mi je da smo nakon dugog niza godina uspjeli započeti projekat nastavka realizacije toplifikacije MZ Kakanj II. Nažalost ovaj projekat je bio u fazi mirovanja zbog nedostatka sredstava. Prošle godine smo se vratili ovom projektu i krenuli u proceduru izbora najpovoljnijeg izvođača. Međutim, imali smo tu određenih problema tako da nismo efikasno izabrali izvođača radova u prvom pokušaju. Nakon što smo ponovili tender dobili smo renomiranu firmu ‘VODO-INS’ iz Tuzle kao izvođača radova. Očekujemo da ćemo do početka nove sezone grijanja uspjeti završiti ovaj posao. Kažem, zaista mi je zadovoljstvo što ćemo napokon ovu priču o grijanju MZ Kakanj II makar i parcijalno riješiti i da ćemo ukinuti značajan broj individualnih ložišta. Nadam se da će u budućnosti JP Elektroprivreda BiH i Vlada FBiH grijanje promatrati kao stratešku djelatnost ne samo za Kakanj, nego i za BiH, a prije svega za Elektroprivredu, da će raditi toplinarski sektor u okviru Elektroprivrede jer je jedini način da tako moćna kompanija kakva je Elektroprivreda u okviru svojih djelatnosti i svojim sredstvima širi mrežu daljinskog grijanja na ekonomskim principima, da joj ovi projekti donose zaradu, a ne gubitak i da u budućnosti sa Kaknja koji bi trebao biti pilot-projekat krene ka Sarajevu grijanjem iz TE Kakanj. To su naše želje, to su naše ambicije, nadam se da će i oni koji vode politiku u ovim firmama prepoznati potrebu za ovakvim aktivnostima i ozbiljnije se uključiti u širenje mreže daljinskog grijanja na području BiH”, rekao je u izjavi za medije općinski načelnik Nermin Mandra.

ekapija.BA

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close