Počeli radovi na izradi trotoara od Konzuma do Vatrogasnog doma

Programom kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta Općine Visoko za 2014.g. (cestovna infrastruktura), planiran je projekat izrade trotoara od betonske galanterije, od Konzuma do Vatrogasnog doma.

Općina Visoko, kao investitor uvela je izvođača radova “MGV gradnja” d.o.o. Visoko u posao 22.09.2014.g.

Radovi se odvijaju predviđenom dinamikom, a ukupna dužina rekonstruisane dionice iznosi 90 m i širine 2,25 m.

Predmjerom su predviđeni sljedeći radovi:

  • Mašinsko skidanje postojećeg asfalta sa odvozom iskopanog materijala na deponiju do 2 km 75 m²
  • Mašinsko skidanje postojeće podloge
  • Priprema i valjanje podloge do granice zbijenosti
  • Nabavka i valjanje tamponskog materijala granulacije za postavljanje betonskih kocki
  • Nabavka i ugradnja parkovskih pasica
  • Nabavka i ugradnja betonskih kocki
  • Izrada fuga betonskih kocki

Nadzor nad izvođenjem radova vršila je firma «BauArt» d.o.o. Visoko.

Svi radovi predviđeni projektom rekonstrukcije izvedeni su u skladu sa općim tehničkim uslovima.

Vrijednost radova iznosi 12.364,78 KM sa PDV-om.

Sredstva su u cijelosti obezbijeđena iz budžeta Općine Visoko za 2014.g.

 

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close