Pitanje divljih deponija i zaštite okoliša

Aktivnosti Službe za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Općine Visoko:

Pitanje divljih deponija i zaštite okoliša nikada ne gubi na aktuelnosti i obavezi da se na zaštiti okoliša u smislu zaštite tla, voda i zraka radi kontinuirano. Općina Visoko ulaže ogromne napore i sredstva da bi prostor našeg svakodnevnog življenja bio ugodniji i zdravstveno sigurniji. Veliki problem, finansijski najzahtjevniji, su divlje deponije i nihova sanacija.

Služba za urbanizam stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline priprema Program evidentiranja i sanacije divljih deponija na području Općine Visoko i do sada je evidentirano 29 divljih deponija na području 10 mjesnih zajednica i to: MZ Arnautovići, MZ Buci, MZ Radovlje, MZ Kula Banjer, MZ Stari Grad, MZ Rosulje, MZ Topuzovo polje, MZ Tušnjići, MZ Vratnica i MZ Kralupi.

U toku 2015.godine po osnovu sačinjenih izvještaja sa prijedlogom mjera za sanaciju divljih deponija na području Općine Visoko Služba za urbanizam stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline izvršila je sanaciju deset divljih deponija i to:

Na osnovu zahtjeva od strane MZ Buci – podružnica Zbilje za uklanjanje deponije smeća na lokalitetu Zbilje gdje se nalazi dječije igralište, dana 25.03.2015.godine pristupilo se čišćenju i odvozu deponije smeća na lokalitetu Zbilje od strane JKP «Visoko» d.o.o. Visoko. Sa lokaliteta je izvršen odvoz ukupno sedam kontejnera smeća, nakon čega je izvršeno ograđivanje lokaliteta i uređenje sportskog terena, gdje je ukupno utrošeno 2.584,52 KM.

Dana 09.05.2015. godine Općina Visoko, općinska Služba za urbanizam,

stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline i Udruženje žena “Mozaik” Visoko, u saradnji sa udruženjem građana “Ruke” Sarajevo, organizovala je akciju “Let´s Do It – očistimo zemlju za 1 dan”, na području Općine Visoko

U akciji je očišćeno 9 divljih deponija i ukupno odvezeno 18 kontejnera otpada sa slijedećih lokaliteta: Poriječani-Mulići (MZ Arnautovići i MZ Poriječani),Kaljuni (MZ Podvinci), RP Visoko-Kiseljak (MZ Buci), RP Visoko-Ilijaš (MZ Vratnica), Liješeva (MZ Liješeva), Ginje (MZ Kralupi), Taukčići (MZ Kula Banjer), Bijele vode (MZ Topuzovo polje) i Livade (MZ Gračanica), gdje je ukupno utrošeno 4.980,84 KM.

U predhodnom periodu se pokazalo da saniranje deponija, bez predhodno procesuiranih počinilaca, odnosno nepostojanje organizovanog odvoza otpada na područjima na kojima se formiraju divlje deponije, rezultira ponovnim formiranjem deponija.

Potrebno je probuditi svijest građana da shvate da odlaganje otpada na mjestima koja nisu predviđena za odlaganje, jeste potencijalni uzročnik raznih zaraznih i drugih oboljenja.

Nepropisno odlaganje otpada predstavlja narušavanje javnog reda i mira i komunalnog reda.

U skladu s navedenim, nadležna inspekcija kod identifikovanih počinilaca izdaje prekršajne naloge.

Od strane inspekcije u 2015. godini izdato je 5 prekršajnih naloga za bespravno odlaganje smeća na javnim površinama, licima sa inicijalima G.S, O.A, K.M, Š.M, H.M. Daleko više je urađeno na zaštiti javnih zelenih površina, sankcionisanjem lica zbog nepropisno parkiranih motornih vozila, gdje je izdato 86 prekršajnih naloga.

Eko-policajac je nadležnoj inspekciji tokom 2015. godine dostavio 63 službene zabilješke o ugrožavanju okoliša. U 23 prijave utvrđen je identitet počinilaca (20 bespravno parkiranih motornih vozila na javnim zelenim površinama i 3 odlaganja smeća na javnim površinama) Prijave gdje su počinioci nepoznata lica, proslijeđene su PU II PS Visoko radi otkrivanja istih.

Opredjeljenje Općine Visoko je raditi na zaštiti i očuvanju zdravog životnog prostora. Apelujemo na građane, molimo za saradnju i pomoć pri otkrivanju graditelja divljih deponija

Svaka informacija upućena općinskoj inspekciji, putem telefona 032/732-549 ili e-maila: [email protected] je dragocjena i dopuna je akciji da sačuvamo budućim generacijama ono što su nam posudili na korištenje.

visoko.gov.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close